Имунитет на коронавирусот имаат и оние кои не го прележале? “На стара настинка може да се гледа како на форма на вакцинација против КОВИД-19“

Научниците Иван Џикиќ и Гордан Лауч го презентираа својот став за важноста на реактивноста на Т-клетките на SARS-CoV-2 кај лицата кои не се заразени. Сега е јасно дека не е точна тезата од почетокот на пандемијата дека популацијата нема никаков имунитет на новиот коронавирус.

Гордан Лауч, професор на Фармацевтско-биохемискиот факултет во Загреб, вели дека старите настинки се како некоја форма на вакцинација против КОВИД-19.

“По нешто повеќе од половина година истражувања, за SARS-CoV-2 знаеме многу повеќе отколку во март, но некои од клучните прашања се уште се отворени. На пример, се уште не знаеме колкав процент од популацијата е подложен на инфекцијата. Почетните претпоставки сека се работи за вирус на кој никој не е отпорен, очигледно се покажаа погрешни, а мемориските Т-клетки тука би можеле да бидат многу важен фактор. Околу 15 проценти од обичните настинки предизвикани се од коронавируси, а сличноста помеѓу нив и SARS-CoV-2, се чини дека е доволна да пружи одредена форма на заштита. Во основа, на настинка предизвикана од тие други коронавируси можеме да гледаме како на некоја форма на вакцинација против КОВИД-19“, смета проф. Лауч.

Иван Џикиќ, профеор по биохемија и директор на Институтот за биохемија во Франкфурт вели дека новите знаења ќе влијаат на проценката колкав процент од популацијата треба да се вакцинира.

Почетните претпоставки сека се работи за вирус на кој никој не е отпорен, очигледно се покажаа погрешни.

“Постојат многу неодамна објавени студии кои покажуваат дека кај населението од разни земји (САД, Европа, Азија) постојат Т-клетки (CD4 + мемориски клетки) кои се реактивни на SARS-CoV-2 иако тие лица никогаш не биле во контакт со SARS-CoV-2 вирусот. Докажано е дека постојат заеднички антигени на површината на другите вируси со кои тие лица биле заразени во минатото, а кои се заеднички со овој SARS-CoV-2 вирус. Тоа не е огромно изненадување за имунолозите оти слична крос-реактивност на Т-клеточниот имунитет веќе претходно е докажана и за разни други вируси, како сезонскиот грип во споредба со свинскиот грип“, објаснува Џикиќ.

Тој верува дека сите овие објавени резултати се значаен допринос за подобро разбирање на индивидуланите разлики помеѓу поединиците во одговорот на инфекцијата со SARS-CoV-2 вирусите.

“Ние се уште не разбираме точно, зошто едно лице може да има благи или никакви симптпоми, додека друго лице кое било изложено во исто време, заболува брзо со многу изразени симптоми“, додава Џикиќ.