ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА: Респираторна гимнастика за заштита од КОВИД-19 (1)

Во наредните неколку денови, во целост ќе ви ги пренесеме сите совети за респираторна гимнастика во време на пандемија со КОВИД-19, кои го изработија асс. д-р Маја Манолева и асс. д-р р Марија Гоцевска од Институтот за физикална медицина и рехабилитација од Скопје.

Нарушувањето на функциите на дишењето при заболување на респираторниот систем кај пациенти со КОВИД-19 се поврзува со промени кои настануваат во механиката на дишењето кај пациентите. Може да дојде до намалена подвижност на дијафрагмата и градниот кош, намалување на контрактилните способности на мускулатурата за дишење, како и намалена движечка активност на болните. Тоа доведува до нарушување на белодробната вентилација и размената на гасови. Токму затоа со респираторна гимнастика може да се постигне подобрување на секоја од наброените состојби.

Со примена на вежбите за дишење би можело да се надминат респираторните проблеми кај повозрасната популација, но и да се заштитат пациентите од евентуални компликации на КОВИД-19.

Респираторната гимнастика е важна алка во време на пандемија со КОВИД-19 на која треба да и се посвети големо внимание. Овој тип на вежби можат да бидат прилагодени за различни групи на возрасна популација зависно од нивните коморбидитети.

Респираторната гимнастика има за цел да се:

  • Активира мускулатурата и да се зајакнат дишните мускули;
  • Зголеми подвижноста на градниот кош;
  • Подобри проодноста на дишните патишта и да се продлабочи дишењето;
  • Стимулира циркулацијата на крвта и да се урамнотежи работата на кардиоваскуларниот и респираторниот систем;
  • Спречи хипотрофија на мускулите и слабеење на целиот организам.

Придобивки од респираторна гимнастика се:

  • Подобрување и нормализирање на респираторната функција;
  • Воспоставување на рамнотежа меѓу дишењето и циркулацијата на крвта;
  • Подобра заситеност на организмот со крв и отстранување на јаглерод диоксидот;
  • Обновување на здравјето и работната способност на луѓето.

Поради големото значење кое дишната гимнастика го има во терапијата на пациенти со респираторни заболувања, како и во превенција и одржување на општата здравствена состојба, во овој прирачник се препорачува дополнително да се насочи вниманието на вежбите кои не само повозрасната популација, туку и секој од нас може да ги изведува во домашни услови. На тој начин придонесуваме за подобрување на општото здравје, за одржување на кондицијата и функцијата на телото.

ВЕЖБА ВО ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА ГРБ

Градно (торакално) дишење

Во следното продолжение: Поврзување на абдоминалното и торакалното дишење (мешано дишење) и вежби во лежечка положба на стомак