ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА: Совети за правилно изведување на вежби за дишење (3)

Фреквенцијата и времетраењето на вежбите за дишење се индивидуални. Вежбајте три пати на ден, 10-15 минути, со постепено зголемување на времетраењето на вежбите до 20 минути.

Пишуваат: Асс. д-р Маја Манолева и асс. д-р Марија Гоцевска

Институт за физикална медицина и рехабилитација – Скопје


Правилното дишење се изведува со вдишување на нос и издишување преку уста. Ако носните шуплини не се проодни, треба да се консултирате со вашиот лекар.

Дишењето што го поттикнува здравјето и го подобрува квалитетот на животот е бавно и длабоко – бидете свесни за вашето дишење!

  • Неопходно е да се заземе најудобна релаксирачка позиција на телото.
  • Основно правило е да научите како да ги користите главните мускули за дишење, т.н. абдоминално дишење (дијафрагално дишење) и торакално дишење (градно дишење).
  • Правилен начин за изведување на вежбање за дишењето значи да се користи полниот капацитет на белите дробови.
  • Издишувањето треба да е полека и концентрирано, изговарајќи ја буквата „Ш“, „С“ или „Ф“ преку стеснување на усните. Овој звучен феномен има значење да го насочи вниманието на пациентот на времетраењето на издишувањето (кое треба да биде подолго од вдишувањето).
  • При вдишување абдоменот треба да се испакнува полека нанадвор, а при издишувањето да се врати кон ‘рбетот. Истото правило важи и за торакалното (градното) дишење, кога при вдишувањето градите треба да се движат нанадвор и да се вратат во првобитната положба кога се издишува.
  • Вежби за дишење можат да се изведуваат во лежечка положба, полу-седечка положба, седечка и стоечка положба.
  • Фреквенцијата и времетраењето на вежбите за дишење се индивидуални. Вежбајте три пати на ден, 10-15 минути, со постепено зголемување на времетраењето на вежбите до 20 минути. Кога ќе се совладаат вежбите, времетраењето на вежбите исто така може да се намали на пет минути двапати на ден.

Препорачливо е да вежбате цел живот!

ВЕЖБИ ВО ЛЕЖЕЧКА ПОЛОЖБА НА СТОМАК

ВЕЖБИ ВО СТОЕЧКА ПОЛОЖБА

Напомена: Доколку заради одредени здравствени потешкотии вежбите не може да се изведат во стоечка положба, се препорачува истите да се изведат во седечка положба на столица.

Во следното продолжение: Вежби во седечка и клечечка положба