Институт за јавно здравје: Правила кои треба да ги имате на ум, доколку одите на плажа

Институтот за јавно здравје во земјава, излезе со правила кои лицата кои престојуваат на плажа треба да ги имаат предвид, како и со препораки што треба да се направи на плажите каде се капат и претстојуваат гости, а се со цел да се намали можноста за пренесување на новиот коронавирус. Препораките за безбедност и сигурност на плажите, кои опфаќаат и насоки на однесување за вработените во овие локали и места, ќе го објавиме утре, како продолжение на денешниот напис. 

Поблиската и подолга интеракција со луѓето кои не живеат заедно го зголемува ризикот. 

Колку повеќе поединецот комуницира со луѓе со кои не живее и колку е поблиска и подолга секоја интеракција, толку е поголем ризикот да се зарази со вирусот КОВИД-19.

Овие три сценарија покажуваат како ризикот од ширење на вирусот на плажа може да оди од ниско на високо ниво.

Најнизок ризик: Вработените и посетителите на плажа остануваат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат. Вработените и посетителите на плажа не делат храна, опрема, играчки или материјали со луѓе со кои не живеат.

Повеќе ризик: Персоналот и посетителите на плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето со кои не живеат, но живеат во иста локална област (локалната област може да биде град или округот). Вработените и посетителите на плажа го ограничуваат нивното споделување храна, опрема, играчки или материјали со други – на пример, тие споделуваат само со сосед од соседството.

Највисок ризик: Посетителите од персоналот и од плажа се приближуваат – помалку од 6 метри од луѓето кои живеат во различно подрачје (различна област може да биде друг град или област) каде ширењето на вирусот може да биде поголемо. Вработените и посетителите на плажа слободно ја споделуваат својата храна, опрема, играчки или материјали со други, дури и со луѓе што не ги знаат.

Дознајте како вирусот се шири вирусот и како да се заштитите

Се смета дека вирусот што предизвикува КОВИД-19 се шири претежно од личност до личност, со респираторни капки ослободени кога заразено лице зборува, кашла или кива. Друго лице може да се зарази ако капките слетуваат во устата или во носот и евентуално ако капките се вдишат во белите дробови. Вирусот исто така може да се рашири на рацете од загадена површина, а потоа и на носот, устата или евентуално на очите. Инфицираните можат да го шират вирусот без оглед дали имаат симптоми.

Во следното продолжение: Кои активности може да ги превземат менаџерите на плажите за да го намалат ризикот од пренесување на вирусот меѓу посетителите