ИНТЕРВЈУ CO Д-Р СЦИ. ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ: Огромен интерес за 5. Конгрес и 25. Симпозиум co меѓународно учество на Здружението на лекари по општа- семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)

Програмата изобилува со разновидни теми од голем број хронични незаразни заболувања, голем број на експерти од домашната, но и од меѓународната сцена ќе ги презентираат новите сознанија и начини за третман на најчестите хронични болести. Конгресот ќе изобилува и со практични работилници од областа на ургентните состојби и дермоскопијата, кои ќе ги држат едукатори од Универзитетите во Љубљана, Словенија и Турција

Во текот на ковид пандемијата целиот здравствен систем беше насочен кон борбата со „непознатиот“ непријател и во тој временски период за жал, превенцијата, но и третманот на хроничните болести беше во подредена улога. Воедно и по прележување на 5А85 СоУ-2 вирусот кај голем дел од пациентите се предизвикаа одредени постковид компликации. Во доминантен пораст се дијабетот, хипертензијата, хиперлипидемиите и хипотиреозите, меѓутоа и голем број накарциноми како и невролошки заболувања како што е мозочниот удар. Особено загрижува податокот што голем број од овие болести се појавија кај младата и средната популација. Токму поради овие причини одлуката беше да се одржи конгрес во кој ќе разговараме за хроничните незаразни заболувања, нивното превенирање, дијагностицирање и лекување, но со еден видоизменет мајнсет поради Ковид пандемијата”, објаснува Д-Р СЦИ. ДРАГАН ЃОРЃИЕВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗЛОМ-СМ, во пресрет на 5. Конгрес и 25. Симпозиум со меѓународно учество на Здружението на лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ), кои ќе се одржат од 18 до 21 мај 2023 година во хотелот „Double Tree By Hilton ” во Скопје.

Програмата изобилува со разновидни теми од голем број хронични незаразни заболувања, голем број на експерти од домашната, но и од меѓународната сцена ќе ги презентираат новите сознанија и начини за третман на најчестите хронични болести. Конгресот ќе изобилува и со практични работилници од областа на ургентните состојби и дермоскопијата, кои ќе ги држат едукатори од Универзитетите во Љубљана, Словенија и Турција

Пишува: Катерина Шекеровска-Димовска

Д-р Ѓорѓиевски, течат подготовките за 5. Конгрес и 25. Симпозиум со меѓународно учество на Здружението на лекари по општа-семејна медицина
(ЗЛоМ-СМ), кои ќе се одржат од 18 до 21 мај 2023 година во хотелот
„Double Tree By Hilton ” во Скопје. Претстојните настани се одличен начин за
одбележување на 19 Мај, Светскиот ден на матичните лекари, кој оваа година
се прославува под мотото: СЕМЕЈНИТЕ ЛЕКАРИ: СРЦЕТО НА ЗДРАВСТВОТО. Не
очекуваат четири возбудливи денови – каква е програмата и на што ќе биде ставен акцентот?

Д-р Ѓорѓиевски: Конгресот на лекари по општа и семејна медицина се организира
секоја четврта година, а последниот е организиран во 2017-та година и од тогаш се
поминати шест години, но поради ковид пандемијата не беше можно да се организираат настани во живо. Имајќи ги предвид горенаведените факти и интересот
кој се појавува меѓу колегите од нашата земја, но и огромен интерес за нашиот
конгрес и меѓу колегите на останатите европски земји очекувам околу 400-500
посетители. Конгресот се поклопува и со 19 Мај – Светскиот ден на семејните лекари
кој годинава се прославува под мотото „Семејните лекари: Срцето на здравството“ и
претставува одлична можност за одбележување на денот на семејниот лекар токму и
затоа семејството и срцето се ставени и како основа на нашиот плакат со кој го
најавуваме овогодинешниот конгрес. Програмата изобилува со разновидни теми од
голем број хронични незаразни заболувања, голем број на експерти од домашната, но
и од меѓународната сцена ќе ги презентираат новите сознанија и начини за третман на
најчестите хронични болести. Конгресот ќе изобилува и со практични работилници од
областа на ургентните состојби и дермоскопијата, кои ќе ги држат едукатори од
Универзитетите во ЈБублана, Словенија и Турција.

Д-р Ѓорѓиевски: Главни теми на конгресот се: кардиоваскуларни заболувања,
хематолошки, респираторни, ендокринолошки заболувања, како и постковид
компликациите во интернистичките заболувања, но и во неврологијата и
дерматовенерологијата. Секако не смееме да го заборавиме и менталното здравје кое
особено е важно и треба да се обрне внимание поради се почестиот стресен начин на
живот особено изразен после пандемијата. Тука се и слободните теми во кои ќе бидат
презентирани интересни прикази на случаи од секојдневната пракса.

Симпозиумот ќе биде посветен на ургентните состојби во семејната
медицина – за што се ќе се дискутира?

Д-р Ѓорѓиевски: На симпозиумот ќе се претстават назначајните ургенти состојби во
семејната медицина како и начинот на нивниот третман, тука може да ги наведам
труењата како итна состојба, пнеумоторакс и акутен психооргански синдром кои ќе
бидат презентирани на конгресот. За прв пат на симпозиумот ќе биде претставена и
иновација во семејната медицина – работење со симулација. Воедно тука се и
работилниците кои ќе ги изведува Медицинскиот симулациски центар на
Здравствениот дом на Љубљана, кој ќе претстави вистинско сценарио на акутна и
ургента состојба која лекарите треба да ја разрешат. Навистина еден поинаков и
интересен начин на учење преку симулација, начин кој пополека се развива и во
нашата земја.

На конгресот и симпозиумот учество ќе земат
еминентни домашни и странски предавачи. Може
ли да ни откриете дел од нивните имиња?

Д-р Ѓорѓиевски: На конгресот и симпозиумот свои
предавања ќе имаат десетина експерти во своите
области од нашата земја кои ќе ги претстават новите
начини на лекување на одредено хронично заболување.
Воедно пријавени се околу дваесетина странски
предавачи од Англија, Португалија, Словенија,
Хрватска, Турција, Босна, Србија, Романија, Албанија и
многу други земји кои ќе ги споделат начините на
третман кои ги преземаат во своите земји. Меѓу
позначајните имиња од странство се деканот на
Медицинскиот факултет во Љубљана, проф. д-р Игор
Шваб, проф. Ксенија Тушек Бунц од Словенија, проф. д-
р Рејчел Џордан при Универзитетот од Бирмингам,
Велика Британија, проф. д-р Залика Клементич Кетиш,
како претставник на Европското здружение на семејни
лекари (У/ОМСА), проф. д-р  Жаиме Кореа де Соуса  од
Португалија како и голем број на други странски
предавачи, но и истакнати домашни предавачи.

Какви се Вашите очекувања од 5. Конгрес и 25. Симпозиум со меѓународно учество на Здружението на лекари по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ)?

Д-р Ѓорѓиевски: Во текот на ковид пандемијата целиот здравствен систем беше насочен кон борбата со „непознатиот” непријател и во тој временски период за жал, превенцијата, но и третманот на хроничните болести беше во подредена улога. Воедно и по прележување на SARS CoV-2 вирусот кај голем дел од пациентите се предизвикаа одредени постковид компликации. Во доминантен пораст се дијабетот, хипертензијата, хиперлипидемиите и хипотиреозите, меѓутоа и голем број на карциноми како и невролошки заболувања како што е мозочниот удар. Особено загрижува податокот што голем број од овие болести се појавија кај младата и средната популација. Токму поради овие причини одлуката беше да се одржи конгрес во кој ќе разговараме за хроничните незаразни заболувања, нивното превенирање, дијагностицирање и лекување, но со еден видоизменет мајнсет поради Ковид пандемијата.

Има ли нешто друго што би сакале да додадете на крај, а не го споменавме погоре?! 

Д-р Ѓорѓиевски: Секој лекар кој е заинтересиран да презентира некој случај од својата секојдневна пракса истото може да го направи со пријавување на апстракт до 31.03.2023 на официјалната веб-страница на конгресот. Новина од оваа година е што постер презентациите ќе се прикажуваат на видеоекран во текот на траењето на конгресот, а ќе биде одвоено време во кое ќе се презентираат постерите преку power point презентации во главната сала што уште повеќе ќе даде на значење и на постер презентациите. Значајно е и да се потенцира дека во текот на конгресот и симпозиумот ќе се одржат работилници за дермоскопија, но и за ургентни состојби во семејната медицина што на лекарите од примарното здравство ќе им овозможи на Практичен начин да се стекнат со поголем број компетиции во третманот на пациентите, а сето тоа ќе доведе до поквалитетна примарна здравствена заштита за пациентите.