Интервју со асс. д-р Илбер Бесими: Со колегијалноста и врвната здравствена нега за пациентите, на тетовската Трауматологија испишуваме медицинска историја

Развивањето на трауматологијата која ние ја правиме мошне успешно последните две години значи дека нашите пациенти услугата ја добиваат поблиску до родното место за целиот полошки регион, квалитетна и по протоколи издржана хирушка интервенција, а од друга страна и растеретување на капацитетите на терцијарното ниво.

Пишува: Александра Стојановска 

saska@panacea.mk

Во Клиничката болница во Тетово, по 20 годишна пауза, благодарение на ентузијазмот на асс. д-р Илбер Бесими и желбата да им помогне на пациените во регионот, повторно функцинира одделот за трауматологија. Со направените над 300 операции за само две години, овој дел од тетовската болница може да се пофали со исклучителен тим на стручњаци кој ги решава и најтешки случаи кај пациентите.

Со асс. Бесими, кој е и раководител на Одделот за општа хирургија и трауматологија во болницата во Тетово, разговараме за тоа што оваа медицинска гранка им нуди на пациентите, кои интервенции се најчести и како атмосферата на позитивно работење секогаш резултира со врвни успеси и за лекарите и за пациентите.


Пред две години, тетовската хирургија славеше јубилеј од 55 години постоење. Што претставува вознобувањето на одделот за трауматологија, по пауза од 20 години?

Асс. д-р Бесими: Тетовската хирургија, како една од постарите во нашата држава, оформена веднаш по катастрофалниот земјотрес во Скопје, се разви и продолжи да се развива до ден денес, во неколку гранки на хирургијата меѓу кои и трауматологијата како една од стратешките хирушки гранки, која се развиваше и работеше се до почетокот на првата декада на овој век. Потоа престана да функционира за да сега после 20-тина години јас како трауматолог заедно со екипата на други хирурзи и ортопеди кои не спои љубовта кон трауматологијата, ентузијазмот за развивање на оваа област како и желбата да на мојот град и во исто време на опшеството му дадеме еден допринос кој се надевам дека ќе биде забележан од списите на медициската историја.

Вие сте раководител на Одделот за општа хирургија и трауматологија, што сето ова значи за пациентите од Тетово, но претпоставувам и за пациентите од регионот?

Асс. д-р Бесими: Јас како раководител на Одделот за Хирургија и Трауматологија при Клиничка Болница Тетово, прво ми е драго што раководам еден оддел со исклучителен тим кој е вклучен во него. Јас како прв меѓу еднаквите, мислам дека создавам услови и атмосфера на позитивно работење и третман на нашите пациенти, овозможувајќи им квалитетна здравствена услуга и нега, како лекар и човек и ми преставува огромно задоволство кога луѓето кои побарале и добиле здравствена нега во нашиот оддел, а ги има во голем број, ќе ја препознаат разликата од другите оддели и во нашата установа исто така и спроти целиот здравствен систем.

За две години на одделот за трауматологија се изведени над 300 операции.

Развивањето на трауматологијата која ние ја правиме мошне успешно последните две години значи дека нашите пациенти услугата ја добиваат поблиску до родното место за целиот полошки регион, квалитетна и по протоколи издржана хирушка интервенција, а од друга страна и растеретување на капацитетите на терцијарното ниво.

 

Честопати луѓето и не знаат што претставуваат одредени субспецијалности. Со што всушност се занимава и опфаќа трауматологијата?

 

Асс. д-р Бесими: Трауматологијата како субспецијалност која е дел од хирушките гранки се занимава со сите повреди на коскено зглобниот систем така и на другите делови на телото на човекот. Сите итно настанати повреди на телото се третират на трауматологија, но вреди да се напомене дека како и секоја друга гранка на современета медицина и оваа не може да опстои сама и се разбира дека треба соработка со други медицински гранки, како Анестезија и реанимација, Радиологија, Трансфузиологија, Лабораторија, други хирушки гранки, Интернистички гранки со еден збор мултидисциплинарниот пристап во третман на пациентите во современата медицина е императив кои задолжително треба да се следи.

Кои се услуги им се достапни на пациентите?

Асс. д-р Бесими: Трауматологијата во Тетово како област која се обнови последните две години си се позиционира во системот на здравствените услуги на државата мошне добро, прво со квалитетот на услугите и второ со одличната соработка со сите колеги трауматолози и ортопеди како во одделот така и во целокупниот здравствен систем. Трауматологијата во Тетово како центар од второ ниво ги врши оперативните третмани на екстремитети и клавикула, се разбира дека повредите и третманите кои треба да се третират во Центар од прво ниво се препраќат во Универзитетски клиники.

Кои тип на интервенции се најизведувани и што е она кое им е најпотребно на граѓаните од оваа област во медицината?

Асс. д-р Бесими: Во текот на на овие две години од делувањето, ние во Трауматологија во Тетово сме изведеле 308 хирушки интервенции на повреди и други трауматолошки состојби, најчести интревенции се тие на колкот. Особено ми причинува задоволство дека минатата година за прв пат изведовме операција на вградување на тотална протеза на колк, операција која во Тетово не е изведена никогаш и за прв пат се изведе од наша екипа на чело со мене. Може да се истакне дека од сите изведени интервенции само кај 6 случаи имаме компликации или смртен исход, процент кој навистина ни влева верба дека нашата работа ја изведува согласно сите протоколи на современата трауматологија.

Минатата година на чело со д-р Бесими за прв пат е направена операција на вградување на тотална протеза на колк, интервенција која во Тетово не е изведена никогаш.

Треба да се забележи и вредно за споменување е одличната кординација и соработка на целокупната екипа на Трауматологија во Тетово, трауматолози, ортопеди, хирурзи, анестезиолози, инструментарки, медицински текничари, медицински сестри и хигиеничари како и со сите колеги од Универзитетски клиники како и колеги од другите болници во земјата.

Мислам дека како екипа докажавме дека со тимска, сложена работа со единствена цел на дававње на квалитетна здравствена услуга, со меѓусебна почит и почитување, резултатите се видливи и забележителни.

 

 

Д-р Бесими, вие сте познат трауматолог не само во Тетово и во земјава, туку и надвор од границите на државава. Зошто токму оваа гранка од медицината ја одбравте да биде ваш повик?

Асс. д-р Бесими: Секој човек во животот си има пасии, мојата се вика Трауматологија, како една од најдинамичните делови на Хирургијата која бара посветеност, динамичност и адаптибилност за секоја состојба во која се наоѓате за време на работата. Од друга страна резултатите се видливи, и секако кога работата се завршува успешно, задоволството е огромно како за мене така и за целиот тим.