Интервју со д-р Бозкурт: Ласерската корекција на видот во никој случај не може да предизвика трајно слепило

Пред да се изврши ласерска корекција се прави детален очен преглед на пациентот, исто така, и снимка на корнеата според која се утврдуваат сите критериуми коишто треба да бидат исполнети.

                 Пишува:Александра Стојановска/saska@panacea.mk

Ласерското отстранување на диоптрија веќе 30 години се практицира во рамките на светската офтамологија и доказ за нејзината успешност и безбедност е бројката од над 50 милиони оперирани пациенти во светот. Ваквиот третман подразбира процедури кои се изведуваат со ласерско ремоделирање на предната површина на окото – рожница со цел да се корегира оптиката на окото, односно да се овозможи созадавање на јасна слика без користење на корективни помагала за видот. Ако во минатото рефрактивни проблеми како миопијата, хиперметропијата и астигматизмот се решавале со носење очила или користење на контакни леќи, изминативе 30 години во светот се користи Eximer Laser, со кој може да се корегираат овие проблеми, овозможувајќи им на тој начин на пациените квалитетен вид без очила или контактни леќи. Според специјалистот офатамолог-хирург, д-р Салих Бозкурт меѓу сите хируршки интервенции овој хируршки метод има највисок процент на успех и на безбедност.

Според безбедноста и успешноста меѓу сите хирургии ласерската корекција на диоптрија е во првиот ред, вели д-р Бозкурт

Ласерската корекција на диоптрија е интервенција која на брз, ефикасен и едноставен начин ги решава очните проблеми, за разлика од минатото кога биле нерешливи или бил потребен комплексен пристап за успешно решавање. Денес сето тоа се прави за еден ден. Кажете ми што всушност претставува оваа процедура?

Д-р Бозкурт: Секој офталмолог во својот работен век најчесто се среќава со рефрактивни проблеми како што се миопијата, хиперметропијата и астигматизмот. Овие проблеми во минатото се решаваа со носење очила или користење на контакни леќи. Последниве 30 години во светот се користи Eximer Laser, со кој може да се коригираат овие рефрактивни проблеми и на тој начин на пациените им се овозвожува квалитетен вид без очила или контактни леќи. Ласерските зраци коишто се користат при интервенцијата се насочуваат директно на корнеата и на тој начин се прави потребната корекција. Се користи локална анестезија во вид на капки така што пациентот не чувствува болка. Пациентот после краток третман од една-две минути  истиот ден се враќа на секојдневните обврски.

Кој е идеален кандидат за ласерска корекција, и од која возраст се изведуваат, има ли ограничувања во тој поглед?

Д-р Бозкурт: Ласерската корекција се прави после 18-годишна возраст затоа што вообичаено промените на диоптријата престануваат после полнолетноста. Многу ретко, кај некои пациенти, се случува промените на диоптријата да продолжат до 20-тата година.

Постои ли свесност кај нас за ваков софистициран вид на интервенции бидејќи кога станува збор за очите луѓето се особено претпазливи, поради стравот од губење на видот. Сигурна сум дека често поставувано прашање од пациентите Ви е дали може да ослепат од ласерската корекција? Што се случува всушност со ласерот? Буден ли е пациентот за време на корекцијата?

Д-р Бозкурт: Пред да се изврши ласерска корекција се прави детален очен преглед на пациентот, исто така, и снимка на корнеата според која се утврдуваат сите критериуми коишто треба да бидат исполнети. Откога пациентот детално ќе се информира за корекцијата и очекувањата и самиот ќе се согласи за истат се врши третманот. Ласерските зраци не продираат во внатрешноста на окото, ефектот е на корнеата, па поради тоа ласерската корекција не може да предизвика трајно слепило. Се третира со локална капкова анестезија и пациентот е свесен за време на третманот. Системот работи целосно компјутерски според планираната корекција и кога завршува третманот апаратот автоматски застанува. Современата технологија ни овозможува и минималните движења на очите на пациентот за време на третманот да не влијаат на корекцијата. При поголеми движења на очите, кога не може апаратот да ја препознае целта, истиот автоматски престанува да работи. Значи, безбедноста на апаратот е на високо ниво. Според безбедноста и успешноста меѓу сите хирургии ласерската корекција на диоптрија е во првиот ред.

Го отстранува ли ласерот покрај диоптерот  и астигматизмот?

Д-р Бозкурт: Со ласерска корекција доколку очите ги исполнуваат критериумите,можат да се корегираат сите видови диоптер. Кај миопија до -10, кај хиперметропија до +5, исто и кај астигматизам каде може да се коригира до 5 диоптрија .

Зошто луѓето бараат ваква корекција на диоптерот?

Д-р Бозкурт: Затоа што на многумина им влијае негативно на нивниот квалитет на живеење, не сакаат да се врзани со користење очила или контактни леќи. Особено кај високите диоптрии квалитетот на видот се намалува со очилата. На пример, кај миопија над 3 диоптер предметите со очила се гледаат помали од нормалната големина, кај хиперметропија предметите се гледаат поголеми и стаклата на очилата го стеснуваат видното поле. Овие проблеми не појавуваат со контакните леќи меѓутоа нивната долготрајна употреба ја намалува оксигенацијата на корнеата и предизвикува појава на капилари и на инфекции. По ласерската корекција предметите се гледаат во нормална големина.

Што е со бремените жени, дали ним може за време на бременоста да им се врати диоптерот кој претходно го коригирале?

Д-р Бозкурт: За време на бременост може да се појават промени на корнеата односно да дојде до нејзино задебелување. Поради тоа овој третман го правиме после породувањето. Промените кои се појавуваат за време на бременоста се привремени. Обично се појавува задебелување на корнеата, а кај диоптријата не се забележуваат значителни промени.

Дали сувоста на очите по интервенцијата е трајна?

Д-р Бозкурт: Сувоста на очите обично се забележува првите шест месеци после ласерската корекција, посебно после lasik. Кај површинската ласерска корекција обично трае пократок период. Доколку пациентот пред третманот немал проблем со сувост на очите, обично по извесен период ваквата состојба поминува. Кај пациенти со сериозни проблеми со сувост на очите не се препорачува ласерска корекција.

Постои ли гаранција за успехот на интервенцијата?

Д-р Бозкурт: Овој третман се применува кај пациени кои ги исполнуваат условите за ласерска корекција и успешноста е 95-97 %. Меѓутоа, затоа што секој организам различно реагира на зараснување на рана, кај мал број на пациенти може повторно да се појави диоптер. Тоа се појавува кај отприлика 10 % од пациентите третирани со ласер. Во таквите случаи повторно се прави ласерска корекција со цел да се отстрани таа диоптрија што се појавила. Меѓу сите хируршки интервенции овој хируршки метод има највисок процент на успех и на безбедност.