Интервју со д-р Ненад Петков: До полесно и побрзо заздравување на рамото со артроскопска хирургија

Конзервативниот третман вклучува медикаментозна терапија, апликација на стероидни инекции, а многу значаен дел од овој третман е физикалната терапија со цел зголемување на опсегот на движење, зголемување на мускулната сила и намалување на болката. Но, ако физикалната терапија не дава резултат на долг рок, тогаш најчесто на пациентите им препорачуваме хируршка интервенција.

Пишува:Александра Стојановска/saska@panacea.mk

Со развојот на артроскопската хирургија, најголем дел од проблемите поврзани со рамениот зглоб можат да се решат со минимално инвазивен метод што подразбира третман на рамото со помош на камера со која влегуваме во рамото преку мала кожна инцизија што доведува до значително помала траума за организмот и побрзо опоравување“, вели д-р Ненад Петков, специјалист ортопед од Градската општа болница „8 Септември“ во Скопје. Тој одговара на прашањата поврзани со причините за појава на болки во рамото и како тие болки се третираат.

Од ваше искуство, кои се најчестите причини за болки во рамото?

Д-р Петков: Кај нас генерално доаѓаат две различни  групи на пациенти со рамена болка. Првата група се луѓе што претрпеле акутна повреда на рамениот зглоб и надлактицата паѓајќи од велосипед, сообраќајна незгода или за време на некаква спортска активност. Најчесто тие пациенти  доаѓаат  преку  Ургентниот центар и се презентираат  со силна болка во рамото и надлактицата и лимитирани движења. Вообичаено се фрактури на ниво на рамото и горниот дел од надлактицата, дислокации на рамото или руптура на некоја од тетивите на рамото.

Втората, поголема група, се пациенти со хронична, долготрајна рамена болка, која почнува постепено и со текот на времето се интензивира. Тие пациенти доаѓаат во ортопедската амбуланта или во центарот за артроскопија и спортски трауматизам во нашата болница и  најчесто нивните тегоби се од дегенеративна природа  (артритис или руптура на мускулите на ротаторната манжетна) , а кај помладите се јавуваат хронични дислокации на рамениот зглоб и хронични болки во одредени тетиви на надлактицата.

Ендопротетска замена на рамен зглоб, д-р Ненад Петков со хируршкиот тим на Ортопедското одделение на ГОБ „8 Септември“

Кои се симптомите кои ги имат пациентите со хронични проблеми со рамото?

Д-р Петков: Во најголем број од случаите се работи за болка поврзана со активности над нивото на главата како и болка при спиење на тоа рамо. Тие симптоми се поврзани со т.н. „импиџмент“ синдром или воспаление на субакромијалната бурза ( мембрана исполнета  со течност во просторот помеѓу зглобот на рамото и делот од лопатката.  Ако болката во  рамото е поврзана и со слабост во рамото со постепено намалување на опсегот на движења, посебно неможност за кревање на раката над главата, тогаш се работи за руптура на некоја од тетивите на ротаторната манжетна (група на мускули која го стабилизира рамениот зглоб со нивниот компресивен ефект).

Која е разликата во типот на болка помеѓу импиџмент синдромот и руптура на ротаторна манжетна?

Д-р Петков: Во почетокот болката е иста и за двете состојби, зависи од  величината  на руптурата. Човек со мала руптура на ротаторна манжетна има исти симптоми како и пациент со импиџмент синдром.  Како што се зголемува руптурата, се интензивираат и болките и  слабоста во рамото со консекутивно намалување на опсегот на движење на зглобот.

РТГ од имплантирана реверзна протеза на рамо

Голем број од луѓето се жалат на симптом  кој го опишуваат со терминот  „смрзнато рамо“. Moжете ли да ни објасните кои се проблемите поврзани со таквата состојба?

Д-р Петков: Тоа е исто така чест проблем. Смрзнато рамо обично значи вкочанетост на рамениот глоб и се манифестира во фази.  Во првата фаза има болка во рамото која исто така тешко се диференцира од импиџмент синдромот, за по некое време болката да исчезне, но рамото останува вкочането и обично во таа фаза на имобилно рамо пациентот доаѓа кај нас.

 

Какви форми на третман постојат за сите овие состојби?

Д-р Петков: Постојат  две големи, комлексни стратегии за третман на овие состојби.  Едната е козервативен третман, а другата е хируршки третман.

Конзервативниот третман вклучува медикаментозна терапија, апликација на стероидни инекции, а многу значаен дел од овој третман е физикалната терапија со цел зголемување на опсегот на движење, зголемување на мускулната сила и намалување на болката. Но, ако физикалната терапија не дава резултат на долг рок, тогаш најчесто на пациентите им препорачуваме хируршка интервенција.

Подготовка на пациент пред артроскопска операција на рамо

Што подразбира оперативниот третман и колку ние како држава сме во тек со современата рамена хирургија?

Д-р Петков: Со развојот на артроскопската хирургија, најголем дел од проблемите поврзани со рамениот зглоб можат да се решат со минимално инвазивен метод што подразбира третман на рамото со помош на камера со која влегуваме во рамото преку мала кожна инцизија што доведува до значително помала траума за организмот и побрзо опоравување.

Болницата „8 Септември“ неколку години наназад располага со најсовремена апаратура за артроскопска хирургија, како на рамениот зглоб, така и на коленото и на скочниот зглоб. Тоа вклучува современа  4К оптика и монитор  како и инструментариум со кој ги изведуваме и најсложените артроскопски  операции.

Исто така, располагаме  и со најсовремени материјали за ендопротетската хирургија на рамо, односно замена на заболеното рамо со вештачки имплант, како што се анатомски протези за пациенти со оштетено рамо од дегенеративен артритис и специјални таканаречени реверзни протези на рамо за пациенти со комбинација на артритис и оштетени мускули на ротаторна манжетна.