Интервју со м-р фарм. Славица Тодоровска од „Хемофарм“: ПАЦИЕНТОТ ДЕНЕС НЕ СМЕЕ ДА ТРПИ БОЛКИ

Во 21 век секој пациент има право да ги минува деновите во мир, без болка, без разлика колку е тешка или напредната болеста

Современата фармакотерапија на болката подразбира употреба на лекови кои се карактеризираат со висок степен на ефикасност, со прифатлив безбедносен профил: М-р фарм. Славица Тодоровска, менаџер на „Хемофарм“ во Македонија

Понекогаш болеста носи силна, долготрајна болка поради која се губи сонот, а животот се претвора во страдање. Ако болката трае подолго од три месеци се нарекува хронична болка.

„Важноста на лекувањето на болката произлегува од фактот дека болката е најчеста причина за посета на лекар. Хроничната болка, која погодува околу 20 отсто од светската популација, се јавува кај голем број состојби како што се ревматски и невролошки заболувања, дијабетес, СИДА, малигни заболувања и многу повеќе. Најчесто хроничната болка трае подолго од 6 месеци, а не само што предизвикува физичко страдање и оштетување на физичкото здравје на пациентот, туку има негативно влијание и врз психичкото здравје и квалитетот на животот“, објаснува м-р фарм. Славица Тодоровска, менаџер на Хемофарм“ во Македонија.

Нашиот народ е навикнат долго време да страда од болки, а хроничната болка се уште недоволно се лекува кај нас, иако активно работиме на следење на современите трендови во терапијата со болка (на пример, во цела Србија се формирани клиники и кабинети за терапија на болка).

Во кои услови е неопходна терапија на болката?

М-р фарм. Тодоровска: Секогаш кога има силна болка. Болката може да биде акутна или хронична. Акутна болка се јавува во случај на траума или после операција. Од друга страна, причините за хронична болка можат да бидат различни.

Најчесто хроничната болка трае подолго од 6 месеци, а не само што предизвикува физичко страдање и оштетување на физичкото здравје на пациентот, туку има негативно влијание и врз психичкото здравје и квалитетот на животот

Болката може да настане поради спазам на скелетните мускули како на пр. болка во вратот или грбот, а разликуваме и невропатска болка, болка како важен придружник на хронични, воспалителни и дегенеративни состојби како во случајот со остеоартритис. Третманот на болката од рак бара посебно внимание. Современата фармакотерапија на болката подразбира употреба на лекови кои се карактеризираат со висок степен на ефикасност, со прифатлив безбедносен профил.

Невропатската болка може да биде предизвикана од инфекции како што е инфекција со херпес зостер, потоа исхемија кај пациенти со дијабетес кога се јавува болна дијабетична полиневропатија. Оваа болка може да биде предизвикана и од траума, оштетување на ‘рбетниот мозок, хируршки интервенции, невротоксини, зрачење, хемотерапија. Пациентите ја опишуваат како силна болка во вид на жарење, пецкање, трпнење

Една од најчестите хронични болки е невропатската болка која погодува околу 10 проценти од светската популација. Како се создава?

М-р фарм. Тодоровска: Патофизиолошките механизми на нејзиното појавување се многубројни. Невропатската болка може да биде предизвикана од инфекции како што е инфекција со херпес зостер, потоа исхемија кај пациенти со дијабетес кога се јавува болна дијабетична полиневропатија. Оваа болка може да биде предизвикана и од траума, оштетување на ‘рбетниот мозок, хируршки интервенции, невротоксини, зрачење, хемотерапија. Пациентите ја опишуваат како силна болка во вид на жарење, пецкање, трпнење.

Хроничната болка, која погодува околу 20 отсто од светската популација, се јавува кај голем број состојби како што се ревматски и невролошки заболувања, дијабетес, СИДА, малигни заболувања и многу повеќе

Дали невропатската болка денеска поуспешно се лекува?

М-р фарм. Тодоровска: Новите генерации на лекови значително го олеснуваат лекувањето на невропатската болка, делувајќи каузално и симптоматски. Еден од новите лекови за третман на умерени до тешки акутни и хронични болки е Тапентадол, кој има нов начин на делување. Во споредба со другите опиоидни аналгетици, тој има помалку гастроинтестинални и ЦНС несакани ефекти, така што неговиот безбедносен профил е висок. Пациентите, како и другите лекови, не смеат да го земаат сами, туку само според упатствата и советите на лекарот.

„Пациентот денес не смее да трпи болки. Тој има право деновите да ги минува во мир, а не во страдање“, нагласува м-р фарм. Славица Тодоровска од .

Александра Газивода