Интервју со науч. сор. д-р сци. Марија Димзова: VI-ОТ КОНГРЕС НА ИНФЕКТОЛОЗИ НА МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО БЕШЕ УСПЕШЕН ОД ПОВЕЌЕ АСПЕКТИ

Покрај стручниот и професионален дел, каде беа дискутирани многу заболувања и теми кои се актуелни во инфектологијата, беа дискутирани и новините во инфектологијата, во пристапот и лекувањето на пациенти со инфективни заболувања и беа разменети искуства со колегите како од странство така и од земјава, а посебен акцент беше ставен и на потенцијалот кој повеќето контагиозни (инфективни) заболувања го имаат за епидемиско односно пандемиско појавување, како и опасноста од појава на стари, односно нови инфективни зболувања

Потребата од инфектологија од секогаш била од суштинско значење во интердисциплинарниот пристап на многу заболувања: Науч. сор. д-р сци. Марија Димзова, претседател на Здружението на инфектолози на Македонија
ПИШУВА:
Катерина Шекеровска-Димовска

 

Над 200 учесници инфектолози од целата држава, но и лекари специјалисти и специјализанти и од сродни медицински гранки беа дел од VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество, кој се одржа викендов во хотелот „Дрим“ во Струга. „Нашиот Конгрес беше збогатен со предавачи инфектолози и учесници од Турција, Хрватска, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Косово и Полска. Нашите колеги од Република Северна Македонија со своите предавања и теми од специјалностите по гастронтерохепатологија, кардиологија, имунологија, микробиологија, педијатрија, пулмологија и пнеумофизиологија и многу други дополнително ја збогатија содржината на VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество“, вели науч. сор. д-р сци. Марија Димзова, Претседател на Здружението на инфектолози на Македонија.

Посебно задоволство ми претставува што нашиот VI-ти Конгрес на инфектолози имаше и еден хуман аспект бидејќи ни овозможи на нас лекарите инфектолози да се видиме лично после две и пол години од започнувањето на пандемијата, ни даде еден простор за ресоцијализација и реконектирање помеѓу нас самите

Изминатиот викенд (од 11 до 13 ноември) во хотелот „Дрим“ во Струга, во организација на Здружението на инфектолози на РСМ, а во соработка со Инфективната клиника во Скопје, се одржа Конгрес на инфектолозите на Македонија со меѓународно учество. Какви се Вашите првични впечатоци по завршувањето на настанот кој ги обедини не само домашните, туку и странски инфектолози?

Науч. сор. д-р сци. Димзова: VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество се одржа после речиси шестгодишна пауза со одложување на нашиот Конгрес од оправдани причини, односно поради КОВИД-19 пандемијата која буквално го парализираше целиот свет. Токму поради ова, организирањето и реализирањето на Конгресот на инфектолози на Македонија претставуваше посебно задоволство, чест и успех, и на некој начин ја круниса нашата работа, нашиот како професионален така и личен влог и тоа не само како лекари специјалисти инфектолози туку како лекари кои во изминатите две и пол години беа први и на првите борбени линии во оваа пандемија предизвикана од САРС-КоВ-2 вирусот. Конгресот се организираше во соработка со Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје, во хотел „Дрим“, Струга од 11-ти до 13-ти ноември, и истиот беше свечено отворен од страна на Претседателот на Лекарска комора на Република Северна Македонија, проф. д-р Калина Гривчева-Старделова.

Со стручни предавања и излагања беа покриени сите наши патологии, односно сè она што ние, како специјалисти инфектолози го лекуваме. Така, се презентираа и дискутираа теми од областа на вирусните хепатитиси, заболувања на гастроинтестиналниот тракт, зоонози и емергентни заболувања во инфектологијата, инфекции на респираторниот систем, КОВИД-19, ХИВ и СИДА, сепса и критично болни во инфектологијата, инфекции на централниот нервен систем, антимикробна терапија, резистенција и интрахоспитални инфекции како и теми со кои ние како инфектолози се препокриваме со другите специјалности во медицината

Нашиот конгрес имаше одличен одзив, беа присутни преку 200 учесници и тоа како инфектолози од целата држава, така и лекари специјалисти и специјализанти и од на нас, инфектолозите сродни медицински гранки. Нашиот Конгрес беше збогатен со предавачи инфектолози и учесници од Турција, Хрватска, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Косово и Полска. Нашите колеги од Република Северна Македонија со своите предавања и теми од специјалностите по гастронтерохепатологија, кардиологија, имунологија, микробиологија, педијатрија, пулмологија и пнеумофизиологија и многу други дополнително ја збогатија содржината на VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество.

Проф. д-р Калина Гривчева-Старделова

Стручни предавања, постер презентации, дискусии… Еминентни предавачи од земјава и странство несебично го споделија своето искуство и знаење со колегите, дебатирајќи на актуелни теми и проблематики од областа на инфектологијата. Вирусни хепатитиси, Ковид-19 и инфекции на респираторниот систем, антимикробна терапија, интрахоспитални инфекции, ХИВ… Кои се темите кои беа обработени на Конгресот?

Науч. сор. д-р сци. Димзова: Токму така, инфектологијата е едно широко поле, таа претставува гранка од медицината која само по себе е интердисциплинарна, односно опфаќа многубројни заболувања предизвикани од многубројни инфективни причинители. Со стручни предавања и излагања беа покриени сите наши патологии, односно сè она што ние, како специјалисти инфектолози го лекуваме. Така, се презентираа и дискутираа теми од областа на вирусните хепатитиси, заболувања на гастроинтестиналниот тракт, зоонози и емергентни заболувања во инфектологијата, инфекции на респираторниот систем, КОВИД-19, ХИВ и СИДА, сепса и критично болни во инфектологијата, инфекции на централниот нервен систем, антимикробна терапија, резистенција и интрахоспитални инфекции како и теми со кои ние како инфектолози се препокриваме со другите специјалности во медицината.

Медицинските сестри претставуваат неизоставен дел од тимот во лекувањето на кој било болен од различна патологија, каков било пациент, така и на нашите пациенти кои ги лекуваме од инфективни заболувања. Посебно сме горди што во склоп на нашиот VI-ти Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество се одржа и курс на инфектолошки медицински сестри, со високата медицинска сестра Габриела Темелковска како претседател на Инфектолошката сестринска секција

Неизоставно и очекувано, голем дел од времето во Струга се дискутираше за Ковид-19 и инфекциите на респираторниот систем. Што научивме од пандемијата на Ковид-19, која и тоа како ја потенцираше важноста и улогата на инфектолозите?

Науч. сор. д-р сци. Димзова: Потребата од инфектологија од секогаш била од суштинско значење во интердисциплинарниот пристап на многу заболувања. Изминативе две и пол години во кои КОВИД-19 имаше толку драматичен ефект на глобално ниво, само ја потенцираше потребата од лекари – специјалисти инфектолози, и како никогаш досега беше признаена потребата, улогата, важноста и значењето на инфектологијата и инфектолозите во медицината. Ние, инфектолозите, бевме принудени така речи преку ноќ да станеме и трансфузиолози, и невролози и кардиолози и интензивисти и да не набројувам понатаму. Она што сакам да кажам, е дека поради мултиорганското засегање предизвикано од САРС-КоВ-2 вирусот и шареноликата клиничка слика на презентација на болеста КОВИД-19 беше неопходно да ги прошириме нашите знаења од сите области на медицината со цел правилно и навремено лекување на овие болни, секако во консултација и договор со секој еден лекар специјалист од соодветната специјалност во медицината. Не ни требаше КОВИД-19 пандемијата за да научиме дека нити една специјалност во медицината не е изолиран остров и дека е неопходен холистички пристап кон кој било еден пациент, независно од примарното заболување, но КОВИД-19 пандемијата вроди со зајакнување на врските и пријателствата помеѓу сите специјалности во медицинската фела.

Проф. д-р Калина Гривчева-Старделова, науч. сор. д-р сци. Марија Димзова и прим. д-р Милена Стевановиќ

Во склоп на Конгресот се одржа и „Курс на инфектолошки медицински сестри“. На што беше ставен акцентот и што значи овој курс воопшто за сестрите кои работат во оваа област од медицината? 

Науч. сор. д-р сци. Димзова: Посебно сме горди што во склоп на нашиот VI-ти Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество се одржа и курс на инфектолошки медицински сестри, со високата медицинска сестра Габриела Темелковска како претседател на Инфектолошката сестринска секција. Медицинските сестри претставуваат неизоставен дел од тимот во лекувањето на кој било болен од различна патологија, каков било пациент, така и на нашите пациенти кои ги лекуваме од инфективни заболувања. Со цел успешно лекување и излекување на пациентите неопходно е врската лекар-сестра да функционира беспрекорно, неопходна е тимска работа за остварување на максимални резултати. Токму затоа на овој курс на инфектолошки медицински сестри и техничари се потенцира улогата, важноста и неопходноста на стручен и едуциран висок, виш и среден медицински персонал кој претставува важна алка во функцинонирањето на една медицинска установа. На овој курс на инфектолошки медицински сестри беа опфатени теми од областа на интрахоспитални инфекции, АРДС и механичка вентилација, сепса, вирусни хепатитиси, инфекции на централниот нервен систем, со посебен акцент на улогата на медицинската сестра во КОВИД-19 пандемијата како и улогата на медицинската сестра во спроведувањето на здравствена нега во болничка установа.

Прим. д-р Милена Стевановиќ

Кои се главните заклучоци кои произлегоа по завршувањето на Конгресот?

Науч. сор. д-р сци. Димзова: VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество беше успешен од повеќе аспекти, и го кажувам ова и покрај целиот ризик да звучам нескромно. Покрај стручниот и професионален дел, каде беа дискутирани многу заболувања и теми кои се актуелни во инфектологијата, беа дискутирани и новините во инфектологијата, во пристапот и лекувањето на пациенти со инфективни заболувања и беа разменети искуства со колегите како од странство така и од земјава, а посебен акцент беше ставен и на потенцијалот кој повеќето контагиозни (инфективни) заболувања го имаат за епидемиско односно пандемиско појавување, како и опасноста од појава на стари, односно нови инфективни зболувања поради глобалните климатски и миграциски промени. Инфектологијата е битен фактор во медицината точно поради  потенцијалот кој инфективните заболувања го носат во облик на глобално афектирање на човештвото и ремоделирање на социјалното однесување што се покажа не само преку оваа КОВИД-19 пандемија, и не само во 21-от век. Секоја една епоха на Земјата ја имала својата „чума“ олицетворена преку името на некоја од инфективните заболувања – „црната смрт“ или бубонската чума, морбилите, грипот, вариола вера, ебола, ХИВ, вирусот на САРС-КоВ-2, тифусот, маларијата… Доколку не бидеме внимателни не само како поединци, туку генерално и на ниво на општество и на светско ниво може да се случи повторно некое инфективно заболување да го падне светот на колена.

Инфектологијата е битен фактор во медицината точно поради потенцијалот кој инфективните заболувања го носат во облик на глобално афектирање на човештвото и ремоделирање на социјалното однесување што се покажа не само преку оваа КОВИД-19 пандемија, и не само во 21-от век. Секоја една епоха на Земјата ја имала својата „чума“ олицетворена преку името на некоја од инфективните заболувања – „црната смрт“ или бубонската чума, морбилите, грипот, вариола вера, ебола, ХИВ, вирусот на САРС-КоВ-2, тифусот, маларијата…

Посебно задоволство ми претставува што нашиот VI-ти Конгрес на инфектолози имаше и еден хуман аспект бидејќи ни овозможи на нас лекарите инфектолози да се видиме лично после две и пол години од започнувањето на пандемијата, ни даде еден простор за ресоцијализација и реконектирање помеѓу нас самите. Не можам, а да не го потенцирам чувството на радост што постои кај сите нас инфектолозите, со големата бројка на дадени специјализации од страна на Министерството за здравство на Република Северна Македонија и запишани специјализанти по инфектологија кои го делат нашиот ентузијазам, љубов и енергија како кон инфектологијата, така и во посветеноста во лекувањето и борбата против инфективните заболувања.

Секој еден инфектолог и член на Здружението на инфектолози како своја цел го има не само лекувањето, туку и запознавањето и едуцирањето на поблиската и пошироката јавност за инфективните заболувања: Науч. сор. д-р сци. Марија Димзова

Како прв човек на Здружението на инфектолози на Македонија, што е Ваш приоритет во наредниот период?

Науч. сор. д-р сци. Димзова: Здружението на инфектолози на Македонија има за мисија и цел носење, споделување и имплементирање на новините во инфектологијата и инфективните заболувања, како и за потсетување на старите но не целосно ерадицирани заболувања од нашата област на делување, така што ние како Здружение како наш приоритет во претстојниот период го имаме токму ова, понатамошното организирање на работилници, семинари и симпозиуми за спроведување на овие цели. Секој еден инфектолог и член на Здружението на инфектолози како своја цел го има не само лекувањето, туку и запознавањето и едуцирањето на поблиската и пошироката јавност за инфективните заболувања, како да се заштитиме од нив и како да го спречиме нивното појавување, а секако дека тука би ја спомнала важноста на вакцинацијата против инфективните заболувања воопшто, како најефикасен метод за превенција на појава на заразните болести.

Би сакала да ја искористам оваа прилика повторно да се заблагодарам како на секој еден член на Здружението на инфектолози на Македонија за нивното учество на Конгресот, така и на нашите колеги од земјава и странство, како и на специјалистите од другите гранки на медицината кои го  дадоа својот личен придонес со учество на нашиот Конгрес. Посебна благодарност до Организацискиот одбор, до Научниот одбор на Конгресот, како и до директорот на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби прим. д-р Милена Стевановиќ.

Последно, но не помалку вредно, во мое лично име како Претседател на Здружението на инфектолози на Македонија така и во името на самото Здружение, би сакала да им оддадам посебна благодарност и на нашите пријатели и соработници од фармацевтската индустрија без чија несебична помош и поддршка остварувањето на овој VI-от Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество ќе беше понапорно.