Интервју со проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска: На националниот Конгрес се подвлекоа горливи проблеми во кардиологијата, со цел да ја истакнат значајноста на препознавање на симптоматологијата на болестите, современата дијагностика и терапија во следење на пациентите

Сесиите на конгресот беа така осмислени да ги подвлечат горливите проблеми во кардиологијата, да ја истакнат значајноста на препознавање на симптоматологијата на болестите, современата дијагностиката, современата терапија и следење на овие пациенти. Беа презентирани теми од коронарната патологија, со особен осврт на интервентната терапија,  валвуарната патологија, кардиомиопатиите, воспалителните болести, срцевата слабост од кардиолошки и кардиохирушки аспект за што имавме сесија и со кардиохирушките тимови од Македонија.

Пишува:
Александра Стојановска
saska@panacea.mk

Минатиот викенд Охрид беше домаќин на тридневниот национален Конгрес за кардиологија, во организација на Македонското здружение по кардиологија. За тоа што се беше опфатено на овој стручен собир, какви искуства за лекарите, но и за пациентите донесе, разговаравме со проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, претседател на Здружението.

ikonaПроф. Србиновска, во Охрид заврши шестиот по ред Конгрес за кардиологија, во организација на Македонското здружение по кардиологија, каде вие сте прв човек. Какви се впечатоците?

Проф. Србиновска-Костовска: Не може а да не бидеме задоволни од успешноста на нашиот национален Конгрес. На конгресот учествуваа колеги од 15 земји од Европа и Америка, односно имавме над 70 странски гости. На конгресот беа присутни над 900 доктори, кардиолози, интернисти кои се занимаваат со кардиологија, кардиохирурзи, доктори кои се занимаваат со друга патологија, а сепак имаат поврзаност со кардиологијата. Нашите гости од странство се истакнати кардиолози и научници, експерти во специфичните полиња на кардиологијата. Многу од нив се претседавачи на Здруженија или работни групи во своите земји, претседавачи на работни групи на ниво на Европското здружение за кардиологија,  многу од нив се раководители на одделенија или експертски групи за кардиологија во нивните земји. Исто така, многу од нив учествуваат во реализацијата и имплементацијата на Упатствата за дијагностицирање и третман на различни кардиоваскуларни заболувања на ниво на Европското здружение, како и автори и коавтори на многу објавени статии и истражувања објавени во високо котирани списанија.

На конгресот беа присутни над 900 доктори, кардиолози, интернисти кои се занимаваат со кардиологија, кардиохирурзи, доктори кои се занимаваат со друга патологија, а сепак имаат поврзаност со кардиологијата.

Нашите ценети гости иако со многу богата агенда сепак најдоа можност да присуствуваат на нашиот конгрес и да го пренесат нивното искуство од одредена специфична област од кардиологијата во нашата земја, да разменат искуство со колегите од Македонија. Имавме и гости кои беа присутни само неколку часа или помалку од еден ден на Конгресот, како професор Ланг од Австрија и професор Кнежевиќ од Словенија.

На Конгресот учествува  кардиолози и експертите од Македонија, достојни за реализација на програмата заедно со нашите еминентни гости од странство. На конгресот земаа учество и младите кардиолози на Македонија кои во Европа се нарекуваат  “кардиолози на иднината”.

Мора да се подвлече дека конгресот беше под покровителство на Европското здружение по кардиологија, за што сме им многу благодарни. На заедничката сесија на Македонското здружение со Европското здружение по кардиологија се разработи една многу спесифична тема во кардиологијата “неопструктивната коронарна болест”, која се уште буди многу недоречености од дијагностички и терапевтски аспект и се уште многу прашања и  дилеми.

ikonaШто е она што може да се издвои како главна порака на одржаниот стручен собир?

Проф. Србиновска-Костовска: Сите кардиоваскуларни проблеми се значајни и сите имаат посебно место  во кардиологијата, заради што постојат кардиолози кои се директно посветени на одредени проблеми, од дијагнстички и тераписки аспект.  Сите тие посветени кардиолози на одредени проблеми од кардиологијата, од земјата и странство ги разменија своите искуства  и сознанија, ги потенцираа новините од последните водичи за дијагностика и третман на кардиоваскуларните заболувања. Пораката за сите области е една, индивидуален пристап во дијагностиката и третманот кон секој пациент следејќи ги препораките од водичите, пред се од Европското здружение за кардиологија. Тоа значи дека еден пациент со кардиоваскуларно заболување, каде и да се најде надвор од државата,  ќе биде лекуван секаде по истите принципи.

За да се органзира конгрес од ваков карактер потребно е многу време – Проф. Србиновска со својот организациски тим на конгресот.

ikonaКои се теми беа застапени во делот на сесиите?

Проф. Србиновска-Костовска: Сесиите на конгресот беа така осмислени да ги подвлечат горливите проблеми во кардиологијата, да ја истакнат значајноста на препознавање на симптоматологијата на болестите, современата дијагностиката, современата терапија и следење на овие пациенти. Беа презентирани теми од коронарната патологија, со особен осврт на интервентната терапија,  валвуарната патологија, кардиомиопатиите, воспалителните болести, срцевата слабост од кардиолошки и кардиохирушки аспект за што имавме сесија и со кардиохирушките тимови од Македонија. Имавме многу практични сесии каде беа презентирани спесифичните случаи од кардиолошката пракса, имавме многу постер презентации, беше одржана работилница за проценка на миокардната деформација кој преставуваше дел од напредните ехокардиографски модалитети, потоа  беше одржан и курс за ехо на белодробие кое е важно во проценка на критично болните пациенти.

Треба да се напомене дека се одржа и прв регионален конгрес на медицинските сестри и техничари, кои се многу важен сегмнент во третманот на кардиоваскуларните болни како дел од тимовите на докторите. Тука се зборуваше за кардиоваскуларните заболувања од аспект на сестринскиот дел.

ikonaНа Конгресот беа присутни и лекари од регионот и странство. Какви искуства разменивте со своите колеги?

Проф. Србиновска-Костовска: Размената на информации и искуства за кардиоваскуларните болести со странските предавачи беше забележлива и многу добро прифатена. Направените контакти на конгресот сигурна сум дека ќе донесат подобрување во секојдневната пракса, од дијагностички и тераписки аспект. Веројатно ќе следат и стручни престои во институциите каде нашите странски предавачи работат.

Нешто што е многу позитивно е што имавме странски предавачи од регионот Словенија,  Хрватска ,Србија,  Босна, Бугарија со кој е уште поедноставно да се воспостави контакт и да се разменат искуства, а од друга страна и проблемите ни се слични во регионот. Сакам да истакнам дека имавме многу гости од Србија, Хрватска и Бугарија, како и од другите земји во регионот како Костово, кои беа слушатели на Конгресот и кои без задоволни од темите и изборот на предавачи.

Долгогодишната соработка со Работната група за жената и кардиуоваскуларниот ризик на Бугарското здружение и нашето здружение продолжи и на овој конгрес реализирајки ја заедничката сесија посветена на женското здравје, чија специфика е потешка дијагностика и процентуално помалку застапеност во тераписките процедури.  Имавме за прв пат соработка со Македонското здружение по трансфузиона медицина.

Размената на информации и искуства за кардиоваскуларните болести со странските предавачи беше забележлива и многу добро прифатена.

ikonaКако и претходните, и овој Конгрес е со цел да се пружи што подобра заштита и лекување на пациентите. Какви новини може да се очекуваат во интерес на здравјето на пациентите?

Проф. Србиновска-Костовска: Секако дека интересот за размената на искуства е  подобра превенција, дијагностика, лекување и следење на пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Сите ние сме веќе насочени кон одредена област во кардиологијата каде ги следиме  најновите достигнувања и препораки. Но, кардиологијата многу брзо се развива, од сите аспекти, се корегираат целни вредности на одредени параметри, дијагностичлките процедури трпат брз развој, се појавуваат нови лекови, нови начини на лекување на кардиоваскуларните заболувања. Тоа би значело дека не секој може да ги следи новините поврзани со специфичните кардиоваскуларни заболувања. На конгресот имаше можност.

ikonaОвој Конгрес навистина беше на завидно стручно ниво, колку време го организиравте и кои беа вашите заложби?

Проф. Србиновска-Костовска: За да се органзира конгрес од ваков карактер потребно е многу време. Странските предавачи од ранг каков што беа присутни на Конгресот треба да ги поканите пред година и повеќе за да ве стават во нивниот распоред. За среќа, контактираме со  многу доктори во странство, тоа се веќе наши пријатели, каде сме биле на обуки, доедукација за изведување на дијагностички и тераписки процедури. Почитувјќи ја нашата соработка, прифатија да бидат предавачи на Конгресот, да го дадат својот допринос, да бидат запознаени од помладите колеги од Македонија и околината, за да и тие имаат мможност за поблизок контакт и соработка.  Имаше  повеќе странски експерти кои дојдоа на еден, неколку часа. Некои од нив веќе биле во Македонија на други стручни настани, и секогаш сакаат да бидат повторно со нас заради  тоа што нивната проценка е дека нашите кардиолози се спремни за предизвик и во полоши услови на работа, и затоа секогаш сакаат да помогнат.

Конгресот беше овозможен со поддршка на многу спонзори.

Морам да напоменам дека Конгресот беше овозможен со поддршка на многу спонзори. Генерален спонзор беше фармацевтската компанија  Алкалоид АД Скопје, која секогаш не подржува во реализација на континуираната медицинска едукација, но и многу други фармацевтски компании и фирми не подржаа и овозможија да се реализира конгресот. Како платинест спонзор беше фармацетската компанија КРКА , златен Медтроник, златен Плива, и многу други кои помогнаа во реализација на конгресот. Имавме повеќе Симпозиуми подржани од фармацевтските компании на кои се зборуваше за актуелни медикаменти и насоки во лекување, многу штандови на кои се презентираа новите лекови и машини за дијагностика на кардиоваскуларните заболувања. Компанијата Нет електроникс која е застапник на фирмата Генерал електроникс беше и поддржувач на работилницата за напредна ехокардиографија и курсот за ултразвук на белодробие, корисна алатка во проценка на критично болните. Уште еднаш им се заблагодарувам на сите кои помогнаа.

ikonaКои се идните ангажмани на Македонското здружение по кардиологија?

Проф. Србиновска-Костовска: Македонското здружение по кардиологија секако дека ќе продолжи со своите активности во насока на едукација и размена на искуства во кардиоваскуларната патологиоја. Пред конгресот беа одржани два симпозиуми за многу актуелни теми во кардиологијата, симпозиум “Новини за акутниот коронарен синдром” подржан од Европското здружение и Европските работните групи за акутна срцева грижа и коронарната циркулација, и симпозиум ”Венски тромбоемболизам” исто така поддржан од Евроското здружение и работната група за венски тромбоемболизам и Риете регистерот. На обата симпозиуми имавме многу странски предавачи, секако дека и од нашата земја имавме предавачи, експерти од својата област. По Конгресот кој навистина беше еден голем настан, планирано е еден стручен состанок посветен на антибиотската терапија во третманот на воспалителните заболувања на срцето од различни аспекти, тема која не беше опфатена на конгресот, а за нас е важна тема. Секако дека доколку се појави потреба за одреден проблем, би организирале состанок, а би одговориле и на поканата на другите македонски здруженија доколку има потреба од обработка на тема во која ни се вкрстуваат патиштата.  Сега има најава за состанок на повеќе здруженија кој треба да ја подигне свеста за корисноста на новите антикоагулантни средства и да се даде порака на власта дека треба да бидат внесени на позитивна листа на лекови.