Интервју со проф. д-р Оливер Станков: Мисијата на Балканскиот конгрес на уролози е да ги собере македонските и меѓународните стручњаци на едно место за подобрување на вештините и воведувањето нови техники во урологијата

Темите кои ќе бидат опфатени на Конгресот не се само во делот на урологијата, ќе се разменат искуства и знаења и во делот на нефрологијата, патологијата, онкологијата, трансплантацијата, уринарните инфекции и други.

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk

 

Следниот викенд, од 5. до 7. Април, во Охрид, во рамките на Балканскиот конгрес на уролози, на едно место ќе се соберат најпознатите домашни, но и странски експерти во областа на урологијата. За тоа кои се водечките теми на престојниот стручен собир, за што се ќе се дебатира од оваа област на медицината, разговаравме со проф. д-р Оливер Станков, претседател на Здружението на уролози во Македонија, која воедно е и иницијатор на овој експертски собир.


Проф. Станков, од каде потребата за овој Балкански конгрес?

Проф. д-р Станков: Мисијата на Конгресот е да ги собере македонските, европските и меѓународните колеги на едно место и да овозможи плодна размена на искуства, идеи и знаења, како што се подобрување на вештините и воведување на нови техники и технологии. Слободно може да кажам дека нивото на овој состанок кој ќе се случи во Охрид е мошне високо и навистина ќе може да се чујат најновите достигнувања во оваа медицинска гранка. Потребата за едно вакво собирање постои одамна, се правеа претходно некои обиди, но ова што го организиравме во Охрид е официјално и со поддршка на Европската асоцијација на уролози.

Кои ќе бидат темите кои ќе бидат опфатени на Конгресот и што е она за кое најмногу ќе се посвети внимание како уролошки проблем?

Проф. д-р Станков: Темите кои ќе бидат опфатени на Конгресот не се само во делот на урологијата, ќе се разменат искуства и знаења и во делот на нефрологијата, патологијата, онкологијата, трансплантацијата, уринарните инфекции и други. Научната програма и можноста да се слушнат предавања на врвни експерти и научници од Балканот, Европа и пошироко,  како и учеството во научни дебати и интерактивни дискусии  претставуваа предизвик за многу колеги, како од нашата земја, така и од соседството, но и од светот, за што говори и огромната најавена посетеност. Сепак, ова е единствена можност за размена на искуства, проширување на знаењета, вештините и техниките од сите области на урологија и современа дијагностика, превенција и терапија, како и можноста за воспоставување на нови професионални контакти.

Слободно може да кажам дека нивото на овој состанок кој ќе се случи во Охрид е мошне високо и навистина ќе може да се чујат најновите достигнувања во оваа медицинска гранка.

Сепак, на што ќе биде ставен главниот фокус?

Проф. д-р Станков: Првиот, главен фокус е во делот на новите технологии во урологијата. Тука мислам пред се на роботските и лапароскопските операции. Овие роботски операции во овој момент се апсолутен хит и тренд во светот, а на овој Конгрес ќе има што да се каже и покаже во тој дел.

Истовремено, поголем дел од Конгресот ќе се посвети и на реконструктивната урологија, операција на уретра, пенис, уринарни деривации, разни видови на правење на мочен меур и нивна замена по отстранување заради карцином на меурот, стандардната тема – простата, од која ние уролозите нема да можеме да побегнеме, бенигни заболувања на простата и карцином и начини на нивно лекување. Секако дека нема да се изостави и делот на трансплантацијата на бубрези.