Интуиција – треба ли да се потпираме на неа или потполно да ја заборавиме и рационално да ги анализираме сите опции? „Зависи“, вели Питер Волшбургер, биопсихолог на универзитет  „Free“ во Берлин.

Ако некој има многу искуство во одредена област често ќе донесе подобра одлука ако тоа го направи брзо, отколку да ги испитува сите опции

На пример, хотелските работници често многу добро го проценуваат карактерот на луѓето, искусните доктори едноставно „ја чувствуваат“ болеста од која страдаат нивните пациенти…

Често тие луѓе не знаат точно како дошле до својот правилен заклучок. Проблемот е во тоа што сите сме опкружени со стереотипи и не сме свесни за тоа. „На пример, доказите покажуваат дека луѓето кои се насмеани ги сметаме за поинтелигентни од оние кои изгледаат сериозно“, вели Волшбургер.

Ако и веруваме на нашата интуиција, нема начин да знаеме дали сме во право кога го имаме тоа чувство, вели Волшбургер.

Тој предлага да се дејствува на основа на интуиција само кога имаме големо искуство и знаење во областа во која треба да се донесе одлуката, кога ситуацијата бара брзо решение и кога одлуката не мора дополнително да ја оправдуваме со аргументи.