Исхраната богата со овошје и зеленчук може да ги ублажи симптомите на менопауза

Имено, бројни истражувања се фокусирани на индентификување на променливите фактори на начинот на живот, кои би можеле да ги спречат или да ги ублажат симптомите на менопауза.

Познато е дека здравата исхрана богата со овошје и зеленчук на многу начини е корисна за севкупното здравје. Сега, нова студија сугерира дека таа исто така може да има улога и во ублажувањето на симптоми на менопауза.

Иако се покажало дека хормонската заместителна терапија е прифатлива метода за ублажување на симптомите поврзани со менопаузата кај многу жени, потрагата за нефармаколошки можности за лекување е во тек, посебно за жените со одредени ризик фактори и оние кои не се кандидати за хормонска заместителна терапија. Имено, бројни истражувања се фокусирани на индентификување на променливите фактори на начинот на живот, кои би можеле да ги спречат или да ги ублажат симптомите на менопауза.

Претходни студии покажале дека прехранбените фактори може да имаат важна улога во производството на естрогенот, метаболизмот и последично на симптомите на менопаузата и дека медитеранската исхрана може да ги ублажи симптомите.