Истражувањата потврдија: Стресот влијае на кардиоваскуларното здравје, и тоа многу!

Истражувањата покажале дека кардиоваскуларниот систем кај мажите и жените различно реагира на менталниот стрес, како и дека разликите би требало да се земат предвид при лекувањето на пациентите со кардиоваскуларни болести

Се повеќе истражувања потврдуваат дека менталниот стрес може да влијае на здравјето на срцето. Едно од нив дури и покажало дека кардиоваскуларниот систем кај мажите и жените различно реагира на менталниот стрес, како и дека разликите би требало да се земат предвид при лекувањето на пациентите со кардиоваскуларни болести. На пример, кај мажите како одговор на стресот почести се промените во крвниот притисок и пулсот отколку кај жените.

Во споменато истражување учествувале 310 испитаници кои биле лекувани од срцева болест. Како дел од експериментот, нивната задача била да учествуваат во различни дејства кои предизвикуваат ментален стрес, како ментален математички тест, присетување на настани кои предизвикуваат лутина и бес и сл. Забележано било дека кај жените, повеќе отколку кај мажите, се јавувала миокардијална исхемија – намален доток на крв до срцето т.е. намалено снабдување на срцето со кислород како резултат на стеснување на крвните садови. Освен миокардијална исхемија, кај жените кои биле под стрес забележана била и почеста појава на агрегација (слепување) на тромобоцитите – рано формирање на крвни згрутчувања.

Менталниот стрес, исто така, предизвикал повеќе негативни емоции и помалку позитивни кај жените отколку кај мажите. Важен фактор е токму тоа како се реагира на стресни ситуации – на пример, поранешните студии покажале дека потиснувањето на емоциите битно може да влијае на појавата на хипертензија.