Истражување: Дали е возможен третман за превенција на алергија од кикиритки?!

Авторите на студијата нагласуваат дека овде не станува збор за третман кој ја лекува алергијата

Алергијата на кикиритки е најчесто причинител на анафилаксатешка алергиска реакција која може да биде и погубна за животот. Кикиритките се наоѓаат во голем број прехранбени производи, некогаш само во траги, но дури и мошне мало количество може да биде проблематично за личностите со сериозна алергија на кикиритки.

Крајната цел на студијата на истражувачите од Медицинскиот факултет на Универзитетот Емори била токму да се спречи алергиската реакција при случајно изложување на овој алерген. Во истражувањето учествувале повеќе од 550 испитаници од десетина различни земји, на возраст од 4 до 17 години. Испитаниците добивале или плацебо или специјални таблети кои содржеле прав од кикиритки. Дозата на прав од кикиритки постепено се зголемувала. На крајот од истражувањето, две третини од испитаниците можеле да поднесат максимална доза прав (две кикиритки) без негативни симптоми. Сепак, 10 проценти од испитаниците морале да го прекинат експериментот заради премногу сериозни алергиски реакции.

Авторите на студијата нагласуваат дека овде не станува збор за третман кој ја лекува алергијата – испитаниците не биле излекувани, односно не можеле нормално да јадат кикиритки после истражувањтео, но на пример, можеле без последици да изедат храна која содржи кикиритки во траги.

Како резултат на успехот на овој експеримент, Американската управа за храна и лекови дури најавила и можност за забрзување на процесот за одобрување на таблетите со прав од кикиритки кои биле користени во оваа студија.