ИСТРАЖУВАЊЕ: Лицата кои брзо одат имаат помал ризик за развој на тешка форма на КОВИД-19

Брзината со која човекот чекори може да биде показател на ризикот за развој на тепка форма на КОВИД-19, покажува ново истражување. Брзината на движење често се користи како показател на телесното здравје.

Научниците ги анализирале податоците од над 400.000 лица од британскиот регистар кој со години ја следи здравствената состојба на испитаниците. Од сите испитаници, 973 од нив по заразата со новиот коронавирус развиле тешка форма на КОВИД-19, поради што морале да бидат хоспитализирани.

Во споредба со лицата со нормална телесна тежина, лицата во вишок килограми имае за 49% поголем ризик за развој на тешка форма на КОВИД-19. Но, лицата кои бавно се движеле имале најголем ризик за развој на тешка форма на болеста, без разлика дали биде обезни или не.

На пример, лицата со нормална телесна тежина кои бавно се движеле – помалку од 4,8 километри на час, имале двојно поголема шанса за развој на тешка форма на КОВИД-19 во однос на лицата со нормална телесна тежина кои оделе со брзина поголема од 6,4 километри на час. Лицата кои бавно оделе често имале и други здравствени пореметувања.

Брзината на движење често се користи за да се тестира физичкиот капацитет на возрасните лица и да се предвиди ризикот од болести, инвалидитет и смрт.