ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЗО: Пореметените здравствени услуги за пациентите го зголемил бројот на смртни случаи кои не се поврзани со КОВИД-19

Кај над 90 проценти од земјите во светот поради пандемијата со кроронавирусот, пореметени се основните здравствени услуги, покажале новите резултати од истражувањето ан Светската здравствена организација објавени вчера. Најзагрижувачка е состојбата кај услугите за планирање семејство и болните од рак.

Светската здравствена организација често предупредуваше на разни програми за спасување на човечките животи на кои во последниве месеци влиајеше пандемијата и на здравствените власти им укажуваше на тој проблем, како и на ублажување на последиците, но ова се први податоци на СЗО за размерите на пореметувањето.

“Влијанието на пандемијата со КВОИД-19 на основните здравствени услуги предизвикува огромна загриженост“, стои во студијата и се додава дека “големите здравствени постигнувања во последните дваесет години, може да бидат избришани во краток период“.

Меѓу најзагрозените услуги за пациентите се програмите за редовна вакцинација, со околу 70%, потоа со 68% се загрозени програмите за планирање семејство, додека со 55% услугите за дијагностицирање и лекување на разни форми на рак. Работата на службите за итна помош била загрозена и пореметена во речиси една четвртина од земјите опфатени со истражувањето.   

Од првите воочени случаи на појава на КОВИД-19 во декември мината година, се претпоставува дека вирусот усмртил речиси 850.000 лица. Научниците сметаат дека поради намалената количина на вообичаените здравствени услуги во некои подрачја, се зголемил и бројот на смртни случаи кои не се поврзани со КОВИД-19.

Истражувањето вклучува податоци собрани од мај до јули од над 100 земји.

Во истражувањето на СЗО се наведува дека е “оправдано да се претпостави дека дури и умереното пореметување на основните здравствени услуги во краток до среден, но и во долгорочен период може да резултира со зголемување на заболувањата и смртноста од причини кои на се поврзани со КОВИД-19“.

СЗО предупредува и на тоа дека пореметувањето во медицинските услуги ќе може да се почувствува и по завршување на пандемијата.

“Последиците би можеле да се почувствуваат и по завршување на пандемијата, бидејќи во настојувањето да се обидат да ги надоместат своите услуги, државите би можело да утврдат дека ресурсите им се преоптоварени“, велат експертите од СЗО.