ИСТРАЖУВАЊЕ: Ниското ниво на албумин може да предвиди полош исход кај болните со КОВИД-19

Според мислењето на стручњаците, со оглед дека воспалението има клучна улога кај КОВИД-19, факторите кои влијаат на воспалението може да имаат важна улога во напредувањето на болеста.

Резултати од нова студија покажале дека пациентите со КОВИД-19, кои имале ниско ниво на албумин во крвта, имаат полош исход во лекувањето, како и подолг престој во болница, во споредба со пациентите со нормално ниво на албумин во крвта.

Оваа студија која е спроведена во Шпанија, анализирала 48 пациенти кои биле хоспитализирани поради КОВИД-19.

Симптоми на КОВИД-19 воочени пред хоспитализацијата, биле: висока телесна температура (кај сите болни), кашлица (кај 85% од пациентите), отежнато дишење (кај 76% од болните), пролив ( кај 42% од пациентите) и слабост (21%).

Главната причина за хоспитализација на болните била заситеноста (сатурација) со кислород помала од 90%, како и присутност на воспаление на белите дробови.

Треба да се спомене и дека меѓу пациентите, 70 проценти од нид имале висок крвен притисок (хипертензија), од нив 62 отсто имале зголемен холестерол, а 30 проценти имале срцева болест. Според мислењето на стручњаците, со оглед дека воспалението има клучна улога кај КОВИД-19, факторите кои влијаат на воспалението може да имаат важна улога во напредувањето на болеста.

Исто така, се смета дека одредувањето на нивото на албумин во крвта кај болен со КОВИД-19, може да помогне во проценката на тежината на неговата болест.

Инаку, албуминот е протеин кој се создава во црниот дроб и се детектира во крвта, а има улога во одржување на осмотскиот притисок. Лицата со ниски нивоа на албумин, имаат проблеми со здравјето на црниот дроб и на бубрезите. Исто така, ниското ниво на албумин може да се најде кај пациенти со малнутриција (потхранетост), тешка инфекција, болести на штитната жлезда и воспалителна болест на цревата.