ИСТРАЖУВАЊЕ: Ова се четири пропратни болести поради кои најчесто се умира од КОВИД-19

Истражувачи од Универзитетот Грифит ги анализирале глобалните бази на податоци на 375.859 пациенти од 14 земји и откриле дека хроничните бубрежни болести, ракот, дијабетесот и хипертензијата се четирите главни пропратни болести кои доведуваат до смрт од КОВИД-19.

Долго се претпоставуваше, но сега е јасно: ракот, хроничните болести на бубрезите, дијабетесот и хипертензијата се четирите главни пропратни болести (коморбидитети) кои доведуваат до смрт од КОВИД-19. Тоа го покажала мета-анализата на Универзитетот Грифит.

Истражувачите анализирале глобални бази на податоци на 375.859 пациенти од 14 земји и откриле дека хроничната болест на бубрезите статистички е најистакнат коморбидитет кој доведува до смрт.

Хипертензијата, абнормално висок крвен притисок, била најчестата придружна болест кај заболените од КОВИД-19, следена од дебелината и дијабатесот. Но, и покрај високата преваленца, дебелината не била поврзана со смртност кај болните со КОВИД-19.

“Коморбидитетите често се наведуваат како ризик фактори за тешки исходи од КОВИД-19, но  степенот до кој одредени коморбидитети влијаат на болеста е под знак прашалник “, предупредува д-р Адам Тејлор и смета дека претходните систематски прегледи и мета-анализи биле ограничени со недостатокот на глобални клинички податоци.

“Оваа глобална студија ги покрива сите придружни болести вклучени во влошување на КОВИД-19 кои доведуваат до смрт. Ни овозможува идентификување на специфичните пропратни болести кои имаат поголем ризик кај пациентите и идентификување на високоризичните групи“, вели Тејлор.

Потребни се понатамошни истражувања за да се објасни поголемата преваленца на овие пропратни болести кај болните со КОВИД-19, но студиите може да се насочат на механизмот на влез на вирусот SARS-CoV-2  во клетките.

Водечкиот автор на истражувањето, Суреш Малингам вели дека поголемата преваленца на овие придружни болести кај пациентите со КОВИД-19 може да се објасни со зголемената експресија на рецепторите ACE2 кои  SARS-CoV-2 ги користи за влез во клетките.

“На пример, на пациентите со дијабетес може да им се препишат лекови за контрола на глукозата во крвта, за кои исто така се покажа дека ја зголемуваат експресијата на АСЕ2“, препорачува Малингам.

КОВИД-19 е поврзан со зголемен број на згрутчувања, па тешките исходи кај болните со хипертензија и дијабетес може делумно да асе објаснат со зголемената зачестеност на тромботични компликации.

“Најчесто се наведува дека овие пациенти имаат ослабена имунолошка функција што може да ги предиспонира инфекции“, вели Малингам. „Кај хроничните бубрежно болни, ризикот од смртност е поголем во случаи на завршна фаза на бубрежна болест во однос на хронично заболување“.