ИСТРАЖУВАЊЕ: РТ-ПЦР тестовите за SARS-CoV-2 имаат лажно негативни резултати кај повеќе од 1 од 5 случаи

Ова истражување покажало дека веројатноста за лажно негативен резултат варира зависно од времето на инфекцијата.

Истражување кое го спровеле американски научници од Johns Hopkins Medicine, укажува дека РТ-ПЦР (RT-PCR) тестовите за новиот коронавирус SARS-CoV-2 во најмалку 20 проценти од случаите се лажно негативни, зависно од времето на тестирање.

Инаку, од почетокот на избивање на пандемијата со новиот коронавирус, РТ-ПЦР рутински се користи како дијагностички тест.

Се смета дека разбирањето на исправноста на тестот е од витално значење бидејќи резултатите често допринесуваат за важни одлуки, но најважно дека лажно негативниот тест може да доведе до понатамошно ширење на вирусот.

Ова истражување покажало дека веројатноста за лажно негативен резултат варира зависно од времето на инфекцијата. Се чини дека новиот коронавирус не е препознатлив веднаш по инфекцијата. Првиот ден од инфекцијата, веројатноста дека ќе биде поставена погрешна дијагноза, односно дека резултат ќе биде лажно негативен, била 100%. Четвртиот ден од изложеноста на вирусот, веројатноста за лажно негативен резултат се намалува на 67%, а до осмиот ден се намалува на 20%, по што повторни почнува да се зголемува.

Според пишувањата во  Annals of Internal Medicine, резултатите од ова истражување укажуваат дека новиот коронавирус е тешко да се детектира со РТ-ПЦР во деновите непосредно по инфекцијата, и затоа предвид треба да се земат и клиничките и епидемиолошките податоци на пациентот.