ИСТРАЖУВАЊЕ: Воспалението и оксидативниот стрес се главни виновници за појава на одредени видови на рак

Воспалението е нормален дел од природната имунолошка одбрана на телото. Кога ќе се појави закана, како што е инфекција или повреда, телото собира ресурси во форма на воспаление за да се бори со проблемот и да го поттикне оздравувањето.

Огромното воспаление долго било поврзувано со ракот, но како здравите клетки се трансформираат во малигни, останало мистерија. Но, според ново истражување на научниците од Институтот Ван Андел, се чини дека еден од одговорните за таа трансформација е оксидативниот стрес, процес кој го нарушува генетскиот код со оштетување на ДНК.

Се смета дека овие резултати даваат клучни нови сознанија за улогите на воспалението и оксидативниот стрес кај одредени видови на рак и нудат нови можности за потенцијални превентивни стратегии.

Инаку, воспалението е нормален дел од природната имунолошка одбрана на телото. Кога ќе се појави закана, како што е инфекција или повреда, телото собира ресурси во форма на воспаление за да се бори со проблемот и да го поттикне оздравувањето.

Треба да се спомене дека на ракот на горниот дел од гастроинтестиналниот тракт често му претходат воспалителни прекурсорни услови. На пример, инфекцијата со Heliobacter pylori може да ја оштети слузницата на желудникот, предизвикувајќи воспаление и чиреви. Во хранопроводникот, тешкиот рефлукс на киселина може да доведе до состојба наречена Баретов хранопроводник, во која слузницата на хранопроводникот станува воспалена. Во двата случаи, долгорочното воспаление е поврзано со зголемен ризик од рак, и тоа рак на желудникот и рак на хранопроводникот.