Изгледот лаже: Крвта во вените никогаш не е сина

Сината боја на вените е всушност оптичка илузија. Човечката крв секогаш е во црвена боја

Човечката крв секогаш е во црвена боја што се должи на протеинот хемоглобин, кој содржи ензим во црвенкаста боја, наречен „хам“, клучен елемент за пренос на кислородот низ крвотокот. „Хам“ содржи атом на железо и го пренесува кислородот од нашите бели дробови во другите делови на телото.

Хемиските супстанци луѓето ги гледаат во одредена боја во зависност од тоа какви светлински бранови рефлектираат. Крвта е секогаш црвена затоа што хемоглобинот, кога е заситен со кислород, апсорбира сино-зелено светло и во нашето око рефлектира црвено.

Крвта е светлоцрвена кога кислородот се врзува со железото. Без врзан кислород, крвта е темноцрвена

Понекогаш изгледа дека крвта под нашата кожа, во вените е сина, а можеби сте ја слушнале приказната дека тоа е поради фактот што не содржи кислород при враќањето во белите дробови.

Сосема погрешно, затоа што човечката крв никогаш не е сина. Сината боја на вените е всушност оптичка илузија. Нашите очи ја гледаат на таков начин бидејќи синото светло не продира толку длабоко во ткивото како црвеното.

Меѓутоа, сината крв постои на друго место, во светот на животните, пишува порталот „Science Alert.“

Кај некои видови на гуштери крвта е сина, бидејќи нивната крв за транспорт на кислородот не се потпира на хемоглобинот, туку на хемоцијанинот, пигмент кој наместо кислород содржи бакар, кој кога е заситен со кислород посинува.

Некои други видови имаат бистра, зелена, па дури и пурпурна боја на крвта. И кај нив тоа зависи од која молекула, наместо хемоглобинот, нивниот крвоток ја користи за пренос на кислородот.