Јапонците се најздрав народ само заради една своја навика!

Јапонците се поздрави од другите народи бидејќи за време на работната пауза го прават токму ова

Често се зборува за посебноста на јапонската дисциплина при работата, но малкумина знаат дека Јапонците всушност кога се на работа не мислат само на неа, туку организирано водат грижа и за здравјето. Работниците во Јапонија се пример за сите луѓе на светот за тоа како да останат здрави во текот на работното време и како да се почитуваат себеси, но и останатите колеги. Така е зашто тие не се познати само по дисциплината при извршување на работните обврски, туку имаат и дисциплина на живеење која ретко кој може да ја разбере, а богами и да ја примени.

Сите координирано се грижат за здравјето, но и задоволството. Пример за тоа е еден работен ден во јапонската фирма „Agriculture Center“ кој почнува со состанок на сите работници на кој се читаат безбедносните процедури. Потоа секојдневно по еден работник добива минута време да зборува за себе или за нешто што сака да го сподели со останатите. За време на пауза, пак, сите вежбаат фискултура, бидејќи здравјето мора да се почитува. Вежбите се многу важни зашто го опуштаат телото и умот, а Јапонците не само што го знаат тоа, туку и го применуваат.