Јаворовиот сируп ја подобрува ефикасноста на антибиотиците?!

Група канадски научници укажале на дејствоto на јаворовиот сируп кое досега никој не можел ниту да го претпостави. Имено, се покажало дека јаворовиотт сируп содржи фенолни соединенија кои можат значително да го подобрат дејството на антибиотиците, а притоа да не ги засилат несаканите ефекти.

Научниците тестирале комбинација од екстракт од јаворов сируп и антибиотици, кои вообичаено се препишуваат. Констатирале дека антибиотикot во комбинација со јаворов сируп ги уништува биофилмовите (заедници на бактерии кои најчесто покажуваат зголемена резистенција т.е. отпорност на антибиотици и кои се почести кај посериозниte бактериски инфекции). Благодарение на ова здружено дејство, научниците можеле да постигнат значителен антимикробен ефект со 97 % помала употреба на антибиотици.

Јаворов сируп

Зголемена ефикасност на антибиотиците е забележана кај одделни соеви на Escherichia coli, Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa, кои се чести причинители на инфекции кај пациентите кои се наоѓаат на болничко лекување.