Јогата може да ја намали зачестеноста на мигренозните главоболки

Треба да се истакне дека не е воочена значајна поврзаност помеѓу интензитетот на болката при мигрена и јогата.

Терапијата со јога може значајно да ја намали зачестеноста на главоболките кај лицата со мигрена, укажуваат резултатите од анализа на пет претходни студии објавени во списанието Journal of Clinical Neuroscience. Треба да се истакне дека не е воочена значајна поврзаност помеѓу интензитетот на болката при мигрена и јогата.

Јогата е вообичаена комплементарна и алтернативна медицинска терапија и се повеќе се практикува ширум светот, посочуваат експертите и додаваат дека адјувантната јога терапија може да обезбеди дополнителни придобивки за намалување на зачестеноста на главоболките кај пациентите со мигренски напади.

Инаку, сегашните докази се недоволни за рутинска клиничка примена на јога терапијата за мигрена. Неколку студии ја истражувале ефикасноста на јога терапијата кај пациентите со мигрена, но резултатите биле спротивставени.