Како афирмациите можат да го променат вашиот живот на подобро

Позитивното размислување е една од најмоќните животни стратегии

Афирмациите се едноставни, позитивни реченици, кои се изговараат во сегашно време. Како и за сè друго, така и за резултатите од изговарањето на афирмациите е потребно време. Ништо не се случува преку ноќ. Замислете, на пример, кога ќе засадите семе во земјата, ќе го полевате и негувате и од него ќе изникне растение на кое му е потребна многу љубов и внимание за да прерасне во цврсто и силно растение

Со помош на техники за позитивно размислување, визуелизација и афирмација, може да постигнете сè што сакате во животот. Овие методи ви помагаат да стекнете силен и позитивен став, кој е од суштинско значење за успех и добро здравје. На овој начин, можете да го претворите поразот во успех, а потоа да го подигнете тој успех на едно сосема поинакво, ново ниво. Повеќето успешни луѓе свесно или несвесно ги користат техниките на позитивно размислување.

Што претставуваат афирмациите?

Секоја мисла и секој збор кој го изговарате е афирмација. Вашиот внатрешен дијалог е тек на афирмацијата. Со нашите зборови и мисли постојано нешто утврдуваме, а овој тек на афирмации го создава нашето животно искуство.

Со помош на позитивните афирмации, кратки позитивни изјави кои се однесуваат на одредена група на уверувања во нашата потсвест, може да влијаеме на негативните аспекти и да ги замените со позитивни верувања кои се благотворни за нас.

Тоа е како да ви го „испрале“ мозокот, но со таа разлика што вие самите одлучувате кои негативни верувања сакате да ги „исперете“.

Дали афирмациите навистина функционираат?

Да! Афирмациите функционираат! Ќе ви биде тешко да пронајдете техника за личен развој која не користи афирмации. Зошто? Затоа што тие навистина делуваат. Како што сме повеќе решени да се промениме себеси и да се ослободите од минатото, толку повеќе афирмациите ќе делуваат на нас.

Кога ќе одлучите да ги повторувате афирмациите и да верувате дека тие се вистинити, вашата потсвест ќе биде принудена да ги прифати или да ги одбие. Многу често потсвеста го избира полесниот начин – да остане со старите уверувања и да ги одбегне промените. Тоа лесно ќе го препознаете по силното негативно чувство, кое ќе го имате за време на изговарањето на позитивните афирмации.

Не дозволувајте тоа да ве загрижи- тоа е фаза низ која поминуваат сите.

Постојаното повторување на позитивни афирмации со верба и желба може да го победи и најсилното противење. Ако се чувствувате весело и убаво додека ја повторувате афирмацијата, тоа значи дека вашиот ум инстинктивно ја прифаќа и верува дека тоа е вистина. Ова чувство значи дека афирмациите делуваат на вас

Бидејќи афирмациите го репрограмираат вашиот образец на размислување, тие го менуваат cамиот ваш поглед на светот и ги заменуваат нефункционалните верувања со нов позитивен начин на размислување.

Ова овозможува позитивните промени да дојдат лесно и природно.

Новите гледни точки автоматски ќе се рефлектираат во вашиот надворешен живот, а вие ќе почнете да ги доживувате промените на подобро во многу аспекти на вашиот живот.

Повторувањето е клучот на афирмациите

Клучот на афирмациите е повторувањето, повторувањето и повторувањето. Повторете ја секоја афирмација најмалку десет пати за да создадете позитивен ефект. Кога ќе се разбудите, повторете си ги сами на себе позитивните афирмации наместо негативните изјави како: „Не ми се оди денеска на работа“ или „Времето е за никаде, не ми се излегува од дома“. Наместо тоа повторете си неколку пати „Јас создавам прекрасен ден“ или „Јас внесувам светлина каде и да одам.“