Како да го излекувате зуењето во ушите?

Лицата кои имаат потешкотии со зуење во ушите – тинитус, може да имаат корист од терапијата со музика, покажало ново истражување на германските стручњаци.

Тинитусот е чувство на звук во ушите, без никаква надворешна дразба и тој звук може да се препознава како шум или зуење.

Лекарите во болницата во градот Мунстер во Германија, спровеле истражување во кое учествувале 39 лица со хроничен тинитус. Притоа, сите учесници биле замолени редовно да слушаат музика. На дел од нив им била пуштана музика од која биле отстранети звуци кои имаат иста фреквенција како и зуењето во нивните уши.

По шест месеци, на сите пациенти ученици, состојбата значајно им се подобрила, додека кај оние кои слушале неизменета музика, немало никакво подобрување.

Авторите на истражувањето велат дека резултатите покажуваат оти звуците кои ги слушаат лицата со тинитус може значајно да се намалт со терапија со музика, што е многу пријатна и евтина метода, а може да се прилагоди и на сите музички вкусови.

Честа причина за шумови во ушите (од околу 30%) е оштетување на нежните слушни клетки од бучава (слушалици, дискотеки, концерти), но и бучава на работното место.