Како да препознаете аритмија

Нормалниот срцев ритам се нарекува синусен ритам, а нормалниот број на отчукувања не е фиксна бројка, туку претставува распон кој кај повеќето лица изнесува 60 (или 50) до 100 отчукувања во минута.

Срцето има основна задача да со своите контракции црпи крв во телото. Функцијата ја извршуваат две преткомори и две комори. Оваа механичка функција е координирана со посебна електрична инсталација која се нарекува спроводен систем.

Спроводниот систем се состои од природни места на избивање на електричниот импулс (природен песмејкер), а главно место кое го диктира бројот на отчукувања е т.н. синусен јазол кој е сместен во десната преткомора. Од ова место, електричниот импулс патува кон коморите и накратко застанува на граница помеѓу преткоморите и коморите на место кое се нарекува АВ јазол. Овој вграден, природен застој служи за овозможи дополнително полнење на коморите од преткоморите, што допринесува на вкупната функција на срцето со околу 20-30% волумен на крвта. Потоа, импулсот патува со посебен систем на електирични “жици“ во коморите кои тогаш симетрично се стиснуваат и исфрлаат вкупна количина крв која е предвидена со секое отчукување.

Нормалниот срцев ритам се нарекува синусен ритам, а нормалниот број на отчукувања не е фиксна бројка, туку претставува распон кој кај повеќето лица изнесува 60 (или 50) до 100 отчукувања во минута.
Како последица на аримтија обично доаѓа до пореметување во истисната функција на срцето, кое лицето може и не мора да го почувствува. Пречките зависат од видот на аритмијата, а може да бидат во распон од незагрижувачко чувство на прескокнување на срцето, до недостаток на воздух, замор, вртоглавица, болика или притисок во градниот кош, и во краен случај губеење на свест.

Важно е да се забележи појавата и траењето на аритмијата. Некои аритмии откако ќе започнат се присутни трајно, некои се јавуваат при напади (пароксизмални аритмии) кои може да траат неколку минути, час или цел ден. Некои почнуваат нагло, а исто така и престануват (типична пароксизмална суправентикулациска тахикардија), некои се поврзани со напор, а некои може да се почувствуваат во поголем интензитет во фаза на одмор, особено навечер пред спиење. Постојат и аритмии чија зачестеност се намалува при напор ( на пр. вентрикуларни екстрасистоли од десната комора).