Како да се носите со тагата по губиток – 4 состојби низ кои морате да поминете

Игнорирањето на сопствените потреби и емоции често им се случува на лицата кои се борат со тагата поради губење на драга личност, било поради смрт или прекин на однос кој ги исполнувал со среќа.

Освен помош од пријателите, можете да си помогнете и сами. Колку долго ќе тагувате зависи од вас. Кај некои, процесот на тагување настапува веднаш, а кај некои други после одредено време. Тагата не вклучува само солзи, туку и бес, немир, паника, страв и исцрпеност…

Секој човек на себе својствен начин поминува низ тагувањето

Д-р Вилијам Ворден, автор на книгата “Советување и терапија во тагувањето“ која ја нарекуваат Библија за оние кои поминуваат низ губиток и процес на тагување, донесува четири задачи кои е потребно да се исполнат за време на тагувањето за тагата што побрзо да исчезне.

Прифаќање на реалноста: Прифаќање на реалност, се постигнува со прифаѓање на губитокот. Секоја смрт, очекуван или неочекуван губиток е проследена со негирање. Губитокот е потребно да се прифати не само со разумот, туку и со “срцето“, а за тоа е потребно време.

Соочување со тагата: Избегнување на тагувањето и потиснување на болката може да води до продолжено тагување. Околината може да испраќа пораки кои му отежнуваат или го одвлекуваат лицето од соочување и разрешување на жалоста, со кое се скратува процесот. Избегнување на соочување со жалоста води до депресија, а може да доведе и до појава на зависност.

Прилагодување на средината: По губитокот на, за нас значајни лица, како и по разводот, ништо повеќе не е како претходно во семејството – се менува структурата на семејството и меѓусебните односи. Мораме да се прилагодиме и на новата улога, која е проследена со прилагодување на сопственото себе доживување. Нашиот идентитет се менува по разрешување на процесот на тагување и/или поминување низ процесот на промена. Освен прилагодувањето на новата улога, што кај некои лица е проследена со потешкотии, мораме да се прилагодиме и на надворешниот свет. Сепак, мораме да бидеме свеси дека секој губиток носи и добивка, за која во прв момент не мора ни да бидеме свесни.

Вклучување во живот: Ова не може доволно често да се нагласува. Не можете да се движите нанапред додека со себе го носите товарот на минатото. Ова не е лесно, но тагата за губитокот и одлуката што сте ја донеле, во ништо не ви помага. Не треба да заборавите. Белегот во вашето срце поради некои работи никогаш нема да исчезне, но припомнете си како заслужувате да бидете среќни и дека е време да изградите нов живот.