Како да си го упропастите детето: Ако направите 80 % од ова, ви честитаме, успеавте!

Исполнете му ја секоја желба и ќе го воспитате во убедување дека целиот свет се врти околу него

Родителството колку е убаво, толку е и тешко, многу родители се трудат убаво да ги воспитаат своите деца и од нив да направат квалитетни луѓе, но често претеруваат, па лесно може да се случи да дојде до контра ефект. Иако сакате на своето дете да му овозможите се, сепак бидете внимателни со она што го правите зашто добар дел од вашето претерување може да направи вашето дете да стане неспособно за самостоен живот кога ќе порасне.

 

Советите во продолжение, секако, се иронични и не треба да ги следите, туку само да постапувате спротивно од нив.

Овие неколку препораки и совети на родителите кои можеби „сакаат“ да си го упропастат детето ги објавил еден британски весник за педагогија и воспитување:

  • Исполнете му ја секоја желба и ќе го воспитате во убедување дека светот се врти околу него;
  • Кога ќе изговори некоја пцовка или погрден збор, насмејте му се од срце, па ќе поверува дека тоа е мошне забавно;
  • Никогаш не му зборувајте за моралот; ова чини – ова не, ова смееш да го правиш, она не… Не му зборувајте за должностите и обврските кон околината;
  • Секогаш раскревајте по него и ослободете го од секоја обврска;

  • Пред него постојано карајте се, па нема да се зачудите ако нешто се случи во семејството;
  • Дајте му пари секогаш кога ќе побара и нека ги троши како што сака. Ако вие сте пателе, не мора и вашето галениче!
  • Исполнете му ја секоја желба кога станува збор за храната и пијалаците;
  • Секогаш бидете на негова страна кога со некој ќе се судри: учител, професор, другар… така ќе го воспитате во убедување дека секогаш е во право;
  • Кога ќе западне во каква било неволја, кажете дека вие сте виновни и така ќе го ослободите од секаква одговорност.

Ако направите 80 проценти од наведеното, бидете задоволни, сте ја постигнале целта. Вашето дете е упропастено!