КАКО ДА СИ ПОМОГНЕТЕ И ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ? “Пушењето од трета рака“ предизвикува се поголема загриженост

Светската здравствена организација од 1987 година го одбележува 31. мај како “Светски ден на непушењето“.

Денес, приближно 1,3 милијарди луѓе во светот пушат, што е една третина од светското население на возраст над петнаесет години.

Неброено пати досега научните студии докажале дека пушењето тутун и производи од тутун е еден од најзначајните ризик фактори за здравјето. Пушењето со својот широк спектар на последици е глобален јавноздравствен и економски проблем и се смета за тешка зависност со висок зависнички потенцијал.  Зависноста се развива во рок од неколку недели секојдневното консумирање, додека кај адолесцентите консумирањето дури не мора ни да биде секојдневно.

Секое трето лице (32%) кое пробува тутун ќе стане зависник (повеќе од која било друга психоактивна супстанција). Повеќе фактори и нивното взаемно делување играат важна улога во развојот на зависноста од тутун: социокултурна средина, психолошки и биолошки карактеристики на поединецот, достапност на тутунски производи на пазарот, како и прикриен маркетинг.

Чадот од тутун се состои од 7.000 различни хемиски супстанци, со повеќе од 70 канцерогени. Високо е на скалата на причини за болести и смрт. Не постои орган или органски систем кој не е засегнат од штетното влијание на пушењето. Го зголемува ризикот од рак, кардиоваскуларни болести (срцеви заболувања и мозочен удар, две водечките причини за смрт во светот, тесно се поврзани со употребата на тутун), респираторни и дигестивни болести, влијае на репродуктивното здравје и го зголемува ризикот од неплодност.

Покрај тоа што значително го нарушува здравјето на пушачите, има големо влијание и врз здравјето на непушачите, преку секундарното (пасивно) пушење. Покрај пасивното пушење, научниците се почесто предупредуваат и за “пушење од трета рака“. Честичките од чадот од тутун се таложат на површините на мебелот, облеката, подовите, ѕидовите, завесите. Главно, на сите предмети од нашата средина каде што можат да бидат присутни со месеци, па и со години. Вообичаените методи на чистење, за жал, не се ефикасни, така што пушењето од трета рака меѓу научниците предизвикува се поголема загриженост за здравјето на луѓето.