КАКО ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ ИМАТЕ РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ХИПЕРТЕНЗИЈА: Од што може да се јави висок притисок?

Високиот крвен притисок може да предизвика болести на срцето, мозокот, очите и бубрезите, односно може да доведе до срцев или мозочен удар, или пак задебелување на ѕидовите на крвните садови.

Хипертензија е зголемен крвен притисок кој се дефинира како вредност на систолниот “горниот“ притисок, трајно повисок од 140, или дијастолниот “долниот“ крвен притисок трајно повисок од 90.

Кај примарната хипертензија причината не може точно да се утврди. Таа може да биде од генетски или одредени фактори на околината, а се проценува деја околу 95% од хипертензиите се примарни. Кај секундарната хипертензија, причината е некое друго органско пореметување. Примарната хипертензија често се развива како лицето старее, појаснуваат кардиолоозите.

Секако, стилот на живот може да предизвика примарна хипертензија, а според лекарите, ова се некои од акцентираните ризик фактори:

  • Пушење
  • Недоволна физичка активност
  • Дебелина
  • Исхрана
  • Стрес

Хипертенезијата може да предизвика главоболка, заматен поглед и тешко дишење, но додека состојбата не стане сериозна, може да да не се искусат никакви симптоми.

Сепак, кај некои лица, ризикот од настанување на хипертензија е поголем. Така, кај лицата над 60 години ќе страдаат од оваа состојба, оти крвните садови со стареењето ја губат флексибилноста.

Ова се уште некои важни ризик фактори:

Семејна историја: Ако имате близок член на семејството кој стада од хипертензија пред 60. година од животот, имате два пати поголеми шанси дека и вие ќе имате. Редовно следете ја својата состојба, за на време да го откриете проблемот.

Пол: Мажите помлади од 65 години, ако се споредат со жените на иста возраст, имаат повисок притисок. Истражување покажало дека 27% од мажите во своите 20., имаат висок притисок, додека таа бројка кај жените изнесува 12%.

Кои се оптималните вредности на крвниот притисок?

Според кардиологот д-р Дражен Шабетиќ, овие се оптималните вредности на крвниот притисок.

  • Состојбата на притисокот е оптимална ако систолниот притисок е помал од 120, а дијастолниот понизок од 80 mmHg.
  • Состојбата на притисокот е нормална ако систолниот притисок е понизок од 130, а дијастолниот понизок од 85 mmHg.
  • Состојбата на притисокот е гранична, ако систолниот изнесува помеѓу 130 и 139 mmHg, а дијастолниот притисок е помеѓу 85 и 89 mmHg. Во таков случај се советува целосна контрола еднаш годишно.