Како мигрената е поврзана со потешки топлотни бранови за време на менопаузата

Се смета дека невроваскуларната дисрегулација може да ја објасни врската помеѓу мигрената и топлотните бранови, како и нивната поврзаност со кардиоваскуларните заболувања кај жените.

Жените со историја на мигренозни главоболки може да страдаат од силни топлотни бранови за време на менопаузата, а оваа комбнација може да го зголеми нивниот ризик од срцеви болести, укажува нова студија во која учествувале над 3.300 жени на просечна возраст од 53 години.

Мигрената не предизвикува или не ги влошува брановите жештина или обратно. Но, се верува дека двете се поврзани со промени во крвните садови познати како невроваскуларна дирегулација.

Се смета дека невроваскуларната дисрегулација може да ја објасни врската помеѓу мигрената и топлотните бранови, како и нивната поврзаност со кардиоваскуларните заболувања кај жените.

Оваа студија, покажала дека жените кои имале мигрена, имале значително потешки симптоми на менопауза и имале поголема веројатност да имаат силни или многу силни топлотни бранови отколку жените без историја на мигрена.