Како можеш, а како не можеш да се заразиш со ХПВ

Една предрасуда за ХПВ е дека го имаат само сексуално активните личности, но ХПВ е најден и кај девици, а генитални кондиломи се опишни и кај деца. Значи, за некој да има ХПВ не е неопходно да биде сексуално активен, со оглед на тоа дека вирусот се наоѓа во кожата аногениталната регија. За да го заштитите здравјето важно е да се знае како се пренесува ХПВ.

Вирусот ХПВ се пренесува со директен контакт со заразена кожа и слузница.

Три главни начини за пренос на ХПВ се сексуалните односи во што спаѓа вагинален, анален и орален контакт со заразена личност. Раното стапување во интимни односи и честото менување на сексуални партнери, исто така, претставува зголемен ризик од заболување. Истражувањето покажало дека со секој нов сексуален партнер расте можноста од зараза за 15 проценти.

Единствен начин за пренос на ХПВ од родителот на детето е инфекција за време на породување од мајката на новороденчето. Вирусот ХПВ може да преживее во поволни услови, во секрети и на собна температура, иако е тоа малку веројатен начин на пренос. Иако повеќето заразени со ХПВ не развиваат никакви симптоми на болеста може да се предизвика ширење на инфекцијата.

Илустрација на ХПВ вирусот

ХПВ не се пренесува:

Преку ве-це школка – вирусот ХПВ не може долго да преживее надвор од телото на домаќинот, па заразата на ваков начин е невозможна.

Во јавните капалишта – ХПВ не се пренесува со директен контакт со кожата и слузницата на заразениот, па со капење во базен не може да се пренесе.

Заради лоша лична хигиена – ХПВ живее внатре во епителните клетки, а не на површината на кожата и затоа личната хигиена не влијае на добивањето и ширењето на инфекцијата.

Држење за раце – ХПВ може да предизвика брадавици на рацете кои се мошне заразни, но брадавиците од рацете не можат да се пренесат на гениталното подрачје и обратно. Гениталната ХПВ инфекција се пренесува исклучиво со полов контакт.

Генетско наследување – ХПВ не може да се пренесе генетски, единствен начин за пренос на ХПВ од родителот на дететот е за време на породувањето.

Како да се спречат болестите поврзани со ХПВ?

Постојат начини на кои им мажите и жените можат да придонесат за сопствената заштита од болести кои ги предизвикува ХПВ.

Вакцинација – со вакцинацијата против ХПВ можат да се заштитат и мажите и жените од рак и други болести кои ги предизвикува.

Користење презервативи – Ако се користат секојпат и на правилен начин, презервативите можат да го намалат ризикот од ХПВ. Иако со ХПВ може да се заразат и подрачјата кои не се прекриени со презервативи, што значи дека тие не пружаат потполна заштита од ХПВ.