Каков ризик носи раната менопауза?

Имено, се покажало дека жените кои влегуваат во менопауза пред 40. година од животот имаат речиси двојно поголема веројатност дека ќе имаат нефатално кардиоваскуларно случување, пред 60. година од животот.

Жените кои влегуваат во менопауза пред 50. година од животот, изложени се на поголем ризик од развој на кардиоваскуларни болести, укажува анализа на 15 студии. Резултатите покажале дека раната менопауза го зголемиува ризикот од нефатална кардиоваскуларна состојба, како срцев удар, ангина пекторис или мозочен удар.

Имено, се покажало дека жените кои влегуваат во менопауза пред 40. година од животот имаат речиси двојно поголема веројатност дека ќе имаат нефатално кардиоваскуларно случување, пред 60. година од животот.

Жените кои влегле во менопауза помеѓу 40 и 44 години имале за 40% поголема веројатност дека ќе заболат од кардиоваскуларна болест.

Пушењето, прекумерната телесна тежина и дебелината, како и ниското ниво на образование, исто така може да ја засилат врската помеѓу раната менопауза и ризикот од кардиоваскуларни болести.