Како снегот помага во борбата против стрес!?

Истражувачите утврдиле дека висината на снежната покривка од само неколку сантиметри може да апсорбира дури 60 отсто од звуците од околината, што директно се одразува на нашето ниво на стрес

Дали сте забележале дека штом почне да паѓа снег и се формира тенка бела прекривка се одеднаш се смирува?! Тим на британски истражувачи одлучил да истражи зошто не смирува глетката на снежен пејзаж. По низата направени анализи заклучиле дека до тој ефект доаѓа заради звучната изолација. Имено, истражувачите утврдиле дека висината на снежната покривка од само неколку сантиметри може да апсорбира дури 60 отсто од звуците од околината, што директно се одразува на нашето ниво на стрес.

Се разбира, овој ефект е поизразен на планините, во селата или во помирните делови од градовите, зашто раскашавениот снег по патиштата, улиците, не може адекватно да ја намали бучавата во прометните средини.