КАКО СО КАШЛАЊЕ СЕ ПРЕНЕСУВА КОРОНАВИРУСОТ: Во овие услови капките можат да патуваат и повеќе од шест метри

Истражувачи од Сингапур откриваат како капките од кашлањето со различни големини се дисперзираат во воздухот во различни надворешни услови.

Пандемијата со КОВИД-19 натера многу истражувачи да го проучуваат пренесувањето на капките во воздухот во различни услови и околини. Најновите истражувања почнуваат да вклучуваат важни аспекти за физиката на течноста, за да се продлабочи нашето сфаќање за пренесувањето на вирусот.

Во новиот научен труд, објавен во Physics of Fluids, истражувачите од Институтот за компјутерски науки во Сингапур спровеле нумеричко истражување за дисперзијата на капките користејќи симулација за протокот на воздух. Научниците откриле дека една капка од кашлањето со големина од 100 микрометри при брзина на ветерот од два метри во секунда може да патува 6,6 метри, па дури и подалеку во услови на сув воздух.

ВДИШУВАЊЕ НА КАПКИТЕ

“Покрај носењето маска, утврдивме дека социјалното дистаницрање е генерално ефикасно, бидејќи се покажува дека таложењето на капките се намалува на лице кое е оддалечено најмалку еден метар од она лице кое кашла“, вели авторот Фонг Ју Леонг.

Што се случува со капките од лице кое кашла (лево) и слушателот (десно). Капките можат значајно да ја променат својата насока и така да влијаат на лицето кое ги вдишува.

 

Истражувачите користеле компјутерски алатки за решавање на сложени математички формули кои претставуваат проток на воздухот и капки од кашлање во воздухот околу човечките тела при различни брзини на ветерот, при влијание на други фактори од околината. Исто така го процениле и таложењето на капките на лице при одредена оддалеченост од изворот.

Типичната кашлица емитира илјадници капки во широк спектар на големини. Оние најголемите брзо паѓаат на земјата поради гравитацијата, но млаз кашлица може да ги отфрли и подалеку од еден метар, дури и кога нема ветер. Капките со средна големина може да испарат во помали, полесни капки кои ветерот полесно ги пренесува на поголема оддалеченост.

Илустрацијата прикажува колку се дисперзираат капките од кашлицата од едно кон друго лице, оддалечени на еден метар по половина секунда, три секунди и пет секунди.

ВЛЕЗ ДЛАБОКО ВО БЕЛИТЕ ДРОБОВИ

“Капка која испарува задржува непостојана вирусна содржина, така што се зголемува нејзиното вирусно оптоварување. Тие испарувачки капки стануваат аеросоли и влегуваат длабоко во белите дробови. Тоа пак предизвикува инфекција во подлабоките делови на респираторниот тракт, отколку кога вдишуваме неиспарени капки“, појаснуваат научниците.

Овие откритија во голема мера зависат од факторите од околината, како брзина на ветерот, нивото на влага и температурата во животната средина, а се темелат на претпоставки од постоечката научна литератруа за одржливост на коронавирусот што го предизвикува КОВИД-19.