Како вревата влијае врз здравјето?

Низа истражувања веќе предупредиле за штетноста на вревата и гласната музика на сетилото за слух, но тоа не е се...

Претходните истражувања веќе предупредиле за штетноста на вревата и гласната музика на сетилото за слух, а сега француските научници се запрашале како секојдневното бучно градско окружување влијае врз човековото тело, особено врз кардиоваскуларното здравје.

Во истражувањето учествувале 300 испитаници меѓу кои била и репортерка од францускиот телевизиски канал Франција 2. Испитаниците најпрво во траење од еден час седеле во мирен, тивок парк во Париз, а потоа еден час покрај еден париски булевар. За тоа време бил мерен нивниот пулс и притисок на секои 10 минути, и тоа со помош на специјални алки.

Се покажало дека вревата значително не влијаела на крвниот притисок на испитаниците, но доведувала до забрзување на срцевиот ритам.

Имено, кај самата новинарка била забележана разлика од дури 15 отчукувања – во тивко опкружување нејзиниот пулс бил 60 отчукувања, додека вревата го поткренала тој број на 75 отчукувања во минута.

Забрзаниот пулс претставува фактор ризик за настанување кардиоваскуларни болести, па авторите на студијата предупредуваат дека на долг временски период вревата лошо влијае на крадиоваскуларното здравје.