Камењата во жолчка може да предупредуваат на ризик од рак на панкреас

Само кај околу 10 до 20% од луѓето на кои им е дијагностициран рак на панкреасот дијагнозата им се поставува кога ракот е се уште локализиран и потенцијално може да се излечи со операција.

Нова студија нуди надеж за порана дијагноза на рак на панкреасот. Имено, откриена е поврзаност помеѓу неодамнешна болест на жолчни камења и дукталниот аденокрацином на панкреасот (PDAC). Пациентите со дијагноза на дуктален аденокарцином на панкреас имале шест пати поголема веројатност дека ќе имаат камења во жолчката во период од една година пред да им биде дијагностициран рак на панкреас.

Според мислењето на експеритите, ако пациент со камења во жолчката има семејна историја на рак на панкреас, лекарот треба да ја разгледа можноста за појава на рак на панкреасот.

Само кај околу 10 до 20% од луѓето на кои им е дијагностициран рак на панкреасот дијагнозата им се поставува кога ракот е се уште локализиран и потенцијално може да се излечи со операција.