Ќе се изненадите: Која е врската помеѓу интелигенцијата и чашката?

Британското истражување покажало дека поинтелигентните деца, кога ќе пораснат консумираат алкохол речиси два пати почесто од нивните помалку интелигентни врсници

Истражување спроведено во Лондон (National Child Development Study (NCDS) го следело животот на неколку илјади возрасни луѓе за да види дали постои врска помеѓу интелигенцијата и пороците.

Резултатите покажале дека постои јасна поврзаност помеѓу интелигенцијата во детството и количеството на алкохол кај луѓето на возраст помеѓу 20 и 40 години. Поточно, во текот на истражувањето деца помлади од 16 години биле одбележани на когнитивната скала од „многу бистри“ до „не толку бистри“, во зависност од тоа дали поседуваат максимален коефициент на интелигенција од 125 или оној под 75.

Истражувањето покажало дека „побистрите“ или поинтелигентните деца, кога ќе пораснат консумираат алкохол речиси два пати почесто од нивните „не толку бистри“ колеги. Исто така, за време на адолесценцијата многу „не толку бистри“ испитаници речиси никогаш не пиеле, додека „многу бистрите“ се опивале во просек еднаш месечно.

Исто така, истражувањето покажало и дека интелигентните жени се двојно посклони кон алкохолот. Со други зборови, колку повеќе е образована жената, толку е поголема веројатоста да пие повеќе алкохол

Резултатите потврдуваат дека жените со повисоки образовни квалификации имаат 71 % поголема веројатност да пијат, додека кај мажите веројатноста е поголема за 49 %.

Нема одговор зошто е тоа така. Психолозите сметаат дека консумацијата на алкохолни пијалаци е „еволуциски роман на човештвото“, бидејќи имало време кога луѓето воопшто не пиеле, а сега редовно пијат. Човечката консумација на алкохол била случајна до пред околу 10 000 години, а намерната ферментација на овошјето за добивање етанол настанала потоа.

Како и да е, штетните ефекти на алкохолот се одамна докажани, па секој кој повремено пие, без оглед на интелигенцијата, е препорачливо да биде внимателен.