Кога фобиите го парализираат животот

Лицето со фобија разбира дека тој страв е претеран или неоснован, но обидите да се спротивстави само му предизвикуваат уште посилна анксиозност.

Фобиите се ирационални и онеспособувачки стравови кои предизвикуваат силна потреба за избегнување објекти или ситуации кои се извор на стравот. Лицето со фобија разбира дека тој страв е претеран или неоснован, но обидите да се спротивстави само му предизвикуваат уште посилна анксиозност.

Од фобии боледуваат околу 7% од луѓето, а често почнуваат во детството.

Најчесто се јавуваат специфични фобии, а опфаќаат страв од училиште, забар, возење, вода, балони, змии, дебелина, старост, високи места и затворен простор.

Лицето обично не се плаши од самиот објект, туку од некои страшни последици, како на пример паѓање од авион. Лицата со фобии признаваат дека нивнит страв е претеран, но сознанието не го намалува нивниот страв. Кај социјалните фобии, кои често ги зафаќаат младите луѓе, најчест е стравот од јавно понижување. Оние кои страдаат од оваа фобија може да избегнуваат дури и оброци во ресторан. Иабегнуваат разговори во јавност, забава и јавни тоалети. Ваквите ситуации и места може да предизвикаат црвенило на образите, силно биење на срцето, потење, треска, пелтечење или несвестица. Дури 25% од лицата кои професионално имаат занимање кое вклучува јавен настап, се борат со тешка трајна анксиозност предизвикана од јавен настап со форма на социјална фобија. Доколку фобијата не се лекува, пациентот може да се повлече во себе, да стане депресивен или социјално неспособен.

СИМПТОМИ

Фобиите се анксиозно пореметување. Постојат три основни форми на фобија:

  • Ако трајно чувствувате ирационален страв од одредени појави, предмети или состојби, како што се змии, пајаци, висина, крв, летање или лифт, тогаш патите од специфична фобија.
  • Доколку трајно чувствувате ирационален страв од состојби во кои други лица би можеле детално да ве преиспитуваат, критизираат или посрамотат, сттрадате од социјални фобии.
  • Доколку стравувате да го напуштите домот, да бидете сами, или да бидете вон домот во кои се чувствувате како да сте во замка или беспомошно, патите од агорафобија.