Кога кожниот осип може да биде симптом за рак?

Промените на кожата може да се јават поради карцином или предканцерогени состојби, а во тој случај е потребно да се побара лекарска помош.

Кожниот осип може да се јави од многу причини, а тој е познат назив за опси на било какви промени на кожата, како инфекциски болести или алергиски реакции. Во ретки случаеви осипот може да биде симптом за рак. Важно е да се знае да се препознае разликата, за лицето да може да побара соодветна помош или да го избегне стравот околу можната причина за појава на осипот.

Промените на кожата може да се јават поради карцином или предканцерогени состојби, а во тој случај е потребно да се побара лекарска помош.

Кога осипот можеби е и симптом на карцином?

Лесно е да се замени со “нормален“ осип, па така на пример лицата кои имаат псоријаза постојано на кожата забележуваат лушпест осип со црвена или розева боја кој може да чеша. Кожата може да пука, што предизвикува дополнителна нелагодност, а таквата кожа понекогаш може и да крвари, особено по чешањето.

Дерматолог може да идентификува ако е во прашање рак на кожата, и да го разликува од симптом на псоријаза.

Важно е да се запомни дека ракот на кожа ќе се презентира како изолирана лезија, отколку како повеќе такви и веројатно е дека нема да реагира на лековите против псоријаза. Дерматолозите го препознаваат ракот на кожа како акна или краста која не поминува, а меланомот може да се скрие во новонастаната бенка или во онаа која ја менува формата.

Бенките кои се индикација за меланом изгледаат поинаку од останатите бенки на телото:

  • Имаа неправилни рабови
  • Немаат симетрија
  • Се јавуваат во разни бои
  • Пошироки се од шест милиметри
  • Се менуваат со тек на времето
  • Кожниот осип кој е симптом за рак нема да се повлече сам од себе како останатите кожни состојби, а како расте така се менува и обликот и големината
  • Може да се развие на видливи локации на кожата, па неговото откривање е многу полесно.

Во ризичната група влегуваат лица кои се изразено светол тен, светли очи и светла коса, како и оние со пеги на кожата на лицето и телото, но и оние кои во семејството имале меланом или друг малигнен тумор на кожата.