Кога крвниот притисок е пренизок?!

Хипотензијата обично не претставува сериозен проблем и не мора нужно да ја следат непријатни симптоми.

Хипотензијата често се јавува во рамките на семејството, па мошне често постарите членови им обрнуваат внимание на помладите дека симптомите како замор или малаксаност би можеле да бидат резултат на нискиот крвен притисок.

Ако систолниот (горен) притисок е понизок од 100 mmHg или дијастолниот (долен) е понизок од 60 mmHg тоа се смета за низок крвен притисок.

 

 

Хипотензијата обично не претставува сериозен проблем и не мора нужно да ја следат непријатни симптоми. Во тој случај само би требало состојбата редовно да се следи со рутински прегледи. Но наглиот пад на притисокот со изразени симптоми како вртоглавица, слабост или губење на свеста може да биде и знак на сериозно заболување и би требало да се направат понатамошни испитувања.