КОГА ЗАДОЛЖИТЕЛНО НА ЛЕКАР? Еден е најчест симптом на тумор на коските

Туморите на коски претставуваат раст на абнормални клетки во коски.

Туморите на коски може да бидат бенинги или малигни. Бенигните тумори на коските се релативно чести, а малигните се релативно ретки.

Примарните тумори на коските може да бидат – малигни или бенигни тумори кои се појавуваат од самата коска – или метастатски – карциноми кои се појавуваат на друго место во телото ( на пример на дојка или на простата) и се шират во коските. Кај децата повеќето малигни тумори се примарни; кај возрасните повеќето се метастатски.

СИМПТОМИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ

Болката во коските е најчестиот симптом за коскените тумори. Исто така, може да се забележи испакнатина или творба (формација).понекогаш туморите, особено малигните, ја ослабуваат коската предизвикувајќи фрактури при мал или без било каков притисок (патолошка фрактура).

Трајно болен зглоб или коска треба да се сними со рендген. Меѓутоа, рендгенската снимка покажува абнормалност, најчесто без можност да се процени дали туморот е малиген или бениген. Компјутеризираната томографија (КТ) и магнетната резонанца (МР) често помагаат во одредување на точната локација и големина на туморот, но најчесто не даваат специфична дијагноза.

За дијагноза често е потребно да се земе делче од туморот (биопсија) и да се испита под микроскоп. За многу тумори, примерок може да се земе со вметнување игла во туморот (аспирациска биопсија) и излекување на клетките; меѓутоа, за земање на соодветен примерок за дијагноза може да биде неопходен хируршки зафат (операциска биопсија) за да се земе соодветен примерок за дијагноза. Брзото лекување со комбинација на лекови, хируршки зафат и зрачење е исклучително важен во случај на малигнен тумор.

ВИДОВИ НА КОСКЕНИ ТУМОРИ

Се делат во три различни групи:

  1. Бенигни тумори
  2. Примарни малигни коскени тумори
  3. Метатстатски тумори на коски – кога клетките на ракот од некои други делови на телото (на пр. дојка, бели дробови, црева) мигрираат во коскеното ткиво.