Кои лекови никогаш не смеете да ги делите на половина

Сечењето на таблети со нож или со рака, не е препорачливо, со оглед дека може да дојде до нееднакво делење.

Само некои лекови кои по средината имаат вдлабнување смеете да ги преполовите пред пиење, а постојат лекови со кои тоа никако не треба да го правите. Ова вдлабнување го дели апчето на два еднакви дела, што значи дека ако го преполовите, со секое земање, во организмот внесувате еднаква количина на лекот.

Лековите за хронични состојби, како висок крвен притисок или дијабетес главно смеат да се преполоват пред земање, освен во случај кога се обложени со посебен заштитен филм. Ваквата обвивка на лекот овозможува тој да мине низ дигестивниот тракт и да се разгради уште во тенкото црево, што значи дека тој станува ефикасен 30-60 минути по примената. На тој начин се избегнуваат непријатни симптоми кои лекот ги предизвикува во желудникот. Кршењето на таблети со ваква заштита значи уништување на дејството на заштитната бариера, што може да доведе до појава на болки во желудникот.

Сечењето на таблети со нож или со рака, не е препорачливо, со оглед дека може да дојде до нееднакво делење.

 

  • Некои лекари препорачуваат таблетата да се скрши веднаш пред земање, бидејќи на тој начин ќе се намали влијанието на влагата на површината на лекот која настанува со сечењето.
  • Но, доколку условите не ви дозволуваат и мора неколку таблети претходно да ги искршите за да ви бидат лесно достапни, водете сметка да ги чувате на студено и темно место, заштитени од влијание на влага.
  • Пред да се одлучите да го преполовите или скршите лекот, задолжително консултирајте се со својот лекар или фармацевт, кој ќе ви помогне да пронајдете најдобар начин за земање на лекот и да го прилагодите на својата здравствена состојба.