Кои се причините и на што упатува зголемениот билирубин во крвта?

Крвната слика е најдобар увид во состојбата на организмот кај човекот. Една од крвните компоненти што е од суштинско значење за организмот е билирубинот. Што се случува кога вредноста на билирубинот е зголемена?

Билирубинот е продукт од распаѓањето на еритроцитите. Обично се излачува преку жолчката, а зголемената вредност на билирубин во крвта е знак дека нешто не е во ред со организмот.

Таквите наоди може да бидат показател за:

  • Проблеми со работата на црниот дроб
  • Хронична ненаспаност и замор
  • Гилбертов синдром
  • Проблеми со жолчното ќесе

ПРИЧИНИ

Кај здрави лица еритроцитите (црвените крвни зрнца) циркулираат во организмот околу 120 дена. Билирубинот најчесто е повисок при зголемено распаѓање на еритроцитите што може да биде последица на хемолитичка анемија, а таа може да се појави со бројни болести – од некои наследни до автоимуни или оние кои се последица на трансфузија или некои лекови.  

Причина за зголемен билирубин може да бидат и некои болести на црниот дроб – од наследни до акутни и хронични кои влијаат на функцијата на црниот дроб. Исто така, високиот билирубин може да биде последица на различни болни состојби на билијарниот тракт (билијарна цироза, тумори на жолчниот меур, камења во жолчката, тумор на панкреасот, цисти).

Додека намалената вредност на билирубин со себе не носи никакви последици, зголемената, па дури и многу малку над мормалната граница, укажува на изменета функција на црниот дроб и треба да биде аларм за посета на лекар.

Општо, состојбата во која билирубинот е зголемен во крвта на човекот се нарекува хипербилирубинемија.

Оваа состојба може да биде и минлива, како и неонатална, физиолошка жолтица (жолтица на новороденче).

Но, зголемената вредност на билирубин во крвта може да биде и постојана, а неа ја предизвикуваат хронични болести на црниот дроб, како што се алкохолен хепатитис, хепатитис Ц, автоимун хепатитис.