Кои се симптоми на тумор на лактот?

Клучни фактори за исправна и навремена дијагноза се физикален преглед и детално испитана анамнеза на болниот,

Коскен тумор во подрачјето на лактот е ретка дијагноза со зачестена појава од околу еден процент. Не е често опишуван во литературата, иако во последните децении е направен значаен напредок в дијагнозата и терапијата на пациентите со тумор на коската на лактот.

Клучни фактори за исправна и навремена дијагноза се физикален преглед и детално испитана анамнеза на болниот, по што следи слковно снимање каде магнетната резонанаца претставува важна алка во собирањето информации за локацијата, големината и карактеристиките на ткивото на новата творевината, како и околните невроваскуларни структури.

За потврда на дијагнозата може да се направи и биопсија, под контрола на КТ или ултразвук.

И покрај тоа, поради исклучително ретката појава на тумор на коските кои го составуваат зглобот на лактот, и натаму доаѓа до задоцнето поставување на дијагнозата.

Бенигните тумори се почести од малигните и го погодуваат горниот дел од подлактицата.

СИМПТОМИ:

  • Континуирана, необјаснива болка во лактот
  • Отекување на мекото ткиво
  • Творба (тврд јазол) кој лесно се допира и промена на неговата величина со тек на времето
  • Покачена телесна температура
  • Ноќно потење
  • Треска