Кој сапун е подобро да го користите – течен или тврд? И зошто не ви треба антибактериски…

Миењето раце е најважниот начин на спречување на ширење на инфекциите, но се поставува прашањето кој сапун е најдобро да се користи?

Антибактериски или обичен сапун?

Антибактериските сапуни не се ништо поефикасни од комбинацијата на обичен сапун и вода, при уништување на вирусите и бактериите. Не постојат докази дека антибактерискиот сапун потемелно чисти од обичниот сапун, дома или на јавни места. Според тоа, обичен сапун треба да се користи во домот, јавни места и работното опкружување, освен ако поинаку не ви советувал лекар.

Не постојат докази дека антибактерискиот сапун поттикнува резистенција на антибиотици, но некои научници веруваат дека може да придонесе за развој на микроби отпорни на антибиотици.

ОБИЧЕН САПУН

  • Се препорачува за користење на сите места, освен во болници и здравствени домови
  • Лесно е достапен
  • Поевтин е од антибактерискиот сапун
  • Деталното миење на рацете е најважна ставка за добра хигиена

ТЕЧЕН САПУН ИЛИ ТВРД САПУН?

Течен сапун

  • Генерално се советува користење на овој сапун за миење на рацете
  • Течниот сапун лесно се користи и нема да овозможи пренос на вирусот од едно на друго лице
  • Повеќето течни сапуни во себе содржат состојка за хидратација, па рацете по миењето со таков сапун нема да останат суви

Тврд сапун

  • Не треба да се користи на јавни места
  • Не овој тип на сапун може да се најдат вируси и лесно се пренесуваат од лице на лице
  • Смее да се користи во домот, ако никој нема кожни инфекции