Која е дијагнозата „Џокер“? „Емоционална инконтиненција“-менталната болест прикажана во филмот навистина постои, но дали е медицински така?

Сепак, тешките состојби на менталното здравје, како што се психотичните болести, остануваат обвиени со стигма и постојано се погрешно претставени и погрешно разбрани.

На помладите лекари кои работат на акутни болнички психијатриски одделенија, сериозните ментални болести се нашата секојдневна реалност. Затоа, со професионален интерес ги гледавме контроверзите околу филмот “Џокер” на Тод Филипс – во кој Хоакин Феникс игра проблематичен осаменик кој се свртува кон насилството.

Доминацијата на филмот во дебатата за прикажување на ментална болест во филмовите доаѓа во љубопитно време. Неодамна, бевме сведоци на големи скокови на свеста за релативно вообичаени проблеми со менталното здравје, како што се депресија и анксиозност, а со таа свест, зголемено отфрлање на видот на неполезни предрасуди што ги опкружуваа. Тие сега лесно се дискутираат без срам и често се претставени во медиумите со добро информирано разбирање на фактите, благодарение на ефективни информативни кампањи.

Сепак, тешките состојби на менталното здравје, како што се психотичните болести, остануваат обвиени со стигма и постојано се погрешно претставени и погрешно разбрани. Прикажувањето на менталната болест во филмот може да ги овековечи неоснованите стереотипи и да шири дезинформации. Една од потоксичните идеи на кои Џокер се претплати е напнатата поврзаност помеѓу сериозната ментална болест и екстремното насилство. Мислењето дека менталното влошување нужно води до насилство врз другите – имплицирано со спротивставувањето на ликот на Феникс, Артур кој ги прекинува лековите со неговите сè почести акти на насилство – не само што е погрешно информирање туку дополнително ја засилува стигмата и стравот.

Студиите покажуваат дека оваа асоцијација е претерана и луѓето со тешки ментални болести се поранливи на насилство од други отколку општата популација. Затоа, интересно е што искрениот обид на Џокер да создаде емпатичен лик со ментална болест – кој пишува: „Најлошиот дел од менталната болест е што луѓето очекуваат да се однесуваш како да не се однесуваш“ – придонесува за самата предрасуда дека Артур копнее да избегне.

Наводното губење на контролата на Артур на реалноста се сугерира со климнување на психотични симптоми: заблуди идеи од грандиозна природа („Јас сум неоткриен комичен гениј“) и халуцинации на неговиот сосед – што се потврдуваат со неговиот евентуален прием на психијатриска. институција. Ова враќање на редот преку Arkham Asylum го потврдува сеопфатниот заклучок на филмот: спуштањето на Артур во насилство и уништување е предизвикано од неговото ментално влошување. Резултатот од ова е – разочарувачки – да се отстрани агенцијата на Артур и да се оттргне вниманието од потенцијално постимулативниот разговор за нееднаквоста во богатството и нејзината одговорност за општествен колапс.

Не би сакале да се заглавуваме во етикети, но психопатологијата во која Артур живее во најдобар случај е маглива: неговиот очигледен недостаток на нарушено размислување значи дека обидот да се илустрира психозата е половина формиран. Тој, исто така, покажува особини на нарцизам и депресија. Оваа дијагностичка неодреденост може да создаде повеќе поврзан карактер што ја одразува болката од која било психијатриска болест; но се добива впечаток дека многу нарушувања се смачкани во уред за заплет. На крајот, тоа ги поткопува хипнотичките перформанси на Феникс и искрените обиди на Џокер да ја истражи интеракцијата помеѓу сиромаштијата, нееднаквоста и социјалната изолација.

 

Застрашувачкoto смеење на ликот Артур – неговите изливи на несоодветна и неконтролирана смеа – не се ниту за смеење. Веројатно, тој страда од невролошката состојба псевдобулбарен афект – исто така познат како „емоционална инконтиненција“ – можеби предизвикана од неговата траума на главата од детството. Џокер може да се обиде да ја одбере разликата помеѓу психијатриското и невролошкото – помеѓу ментална болест и медицинско нарушување – но ризикува да ги поврзе двете со прогонувачки, стигматизирачки и проблематичен имиџ. Без разлика дали намерно или не, Артур се среќава како хистерично насмеан супернегативец, стереотипно „луд“ за необучено око; убиец кловн кој се смее сам во автобус.

Псевдобулбарниот афект (PBA) или емоционална инконтиненција, е вид на емоционално пореметување кое се карактеризира со неконтролирани епизоди на плачење, смеење, лутина или други емоционални прикази. PBA се јавува секундарно на невролошко нарушување или повреда на мозокот. Пациентите може да се најдат како неконтролирано плачат на нешто што е само умерено тажно, неможејќи да се запрат неколку минути. Епизодите исто така може да бидат неусогласени со расположението: пациентот може неконтролирано да се смее кога е лут или фрустриран, на пример. Понекогаш, епизодите може да се префрлаат помеѓу емоционални состојби, што резултира со неконтролирано плачење на пациентот пред да се распушти во напади на смеа.

Псеудобулбарниот афект, исто така познат како емоционална лабилност, не треба да се меша со лабилно расположение или лабилни емоции кои произлегуваат од емоционална нестабилност – афективна дисрегулација – најчесто забележана кај ментални болести и одредени нарушувања на личноста.

Знаци и симптоми
Кардиналната карактеристика на нарушувањето е патолошки намален праг за прикажување на бихејвиоралниот одговор на смеа, плачење, лутина или сето горенаведено. Засегнатиот поединец покажува епизоди на смеа, плачење, лутина или комбинација од нив без очигледен мотивирачки стимул или како одговор на стимули кои не би предизвикале таков емоционален одговор пред почетокот на нивното основно невролошко нарушување. Кај некои пациенти, емоционалниот одговор е претеран по интензитет, но е испровоциран од стимул со емоционална валентност усогласена со карактерот на емоционалниот приказ. На пример, сега стимулот предизвикува патолошки претерана реакција на плачење наместо воздишка, која пациентот вообичаено би ја покажал во тој конкретен пример.

Меѓутоа, кај некои други пациенти, карактерот на емоционалниот приказ може да биде несогласен, па дури и контрадикторен со емоционалната валентност на провоцирачкиот стимул или може да биде поттикнат од стимул без јасна валентност. На пример, пациентот може да се смее како одговор на тажни вести или да плаче како одговор на стимули без емоционален призвук, или, откако ќе се испровоцира, епизодите може да се префрлат од смеење во плачење или обратно.

Симптомите на PBA може да бидат тешки, со перзистентни и непрекинати епизоди. Карактеристиките вклучуваат:

Почетокот може да биде ненадеен и непредвидлив, а некои пациенти го опишаа како напад;
Изливите имаат типично времетраење од неколку секунди до неколку минути; и
Изливите може да се случат неколку пати на ден.
Многу луѓе со невролошки нарушувања покажуваат неконтролирани епизоди на смеење, плачење или лутина кои се или претерани или контрадикторни со контекстот во кој се појавуваат. Онаму каде што пациентите имаат значајни когнитивни дефицити (на пример, Алцхајмерова болест), може да биде нејасно дали тоа е точно PBA наспроти погруб облик на емоционална дисрегулација, но пациентите со недопрена когниција често го пријавуваат симптомот како вознемирувачки. Пациентите известуваат дека нивните епизоди се во најдобар случај само делумно подложни на доброволна контрола, и освен ако не доживеат сериозна промена на менталниот статус, како и кај трауматските повреди на мозокот, тие често имаат увид во нивниот проблем и ги оценуваат нивните емоционални прикази како несоодветни и надвор од карактер. Клиничкиот ефект на PBA може да биде тежок, со непрекинати и постојани симптоми кои може да ги оневозможат пациентите и може значително да влијае на квалитетот на животот на старателите.

Социјално влијание
Иако не толку длабоко, тој  оневозможува како физичките симптоми на најчестите болести кои го предизвикуваат (како што е АЛС), PBA може значително да влијае на социјалното функционирање на поединците и нивните односи со другите. Таквите ненадејни, чести, екстремни, неконтролирани емоционални испади може да доведат до социјално повлекување и да се мешаат во активностите на секојдневниот живот, социјалните и професионалните определби и да ја намалат целокупната здравствена заштита. На пример, пациентите со АЛС и МС често се когнитивно нормални. Сепак, појавата на неконтролирани емоции најчесто се поврзува со многу дополнителни невролошки нарушувања како што се нарушување на вниманието/хиперактивност,  Паркинсонова болест,  церебрална парализа,  аутизам,  епилепсија,  и мигрена. Ова може да доведе до избегнување на социјалните интеракции за пациентот, што пак ги нарушува нивните механизми за справување и нивните кариери.

Извор:

 

https://www.theguardian.com/film/2019/oct/21/joker-mental-illness-joaquin-phoenix-dangerous-misinformed

 1.  Parvizi J, Archiniegas DB, Bernardini GL, Hoffman MW, et al. (2006). “Diagnosis and management of pathological laughter and crying”Mayo Clinic Proceedings81 (11): 1482–1486. doi:10.4065/81.11.1482PMID 17120404.
 2. Jump up to:a b c Dark FL, McGrath JJ, Ron MA (1996). “Pathological laughing and crying”. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry30 (4): 472–479. doi:10.3109/00048679609065020PMID 8887697S2CID 30407097.
 3. Jump up to:a b Skirrow, Caroline; Asherson, Philip (2013). “Emotional lability, comorbidity and impairment in adults with attention-deficit hyperactivity disorder”. Journal of Affective Disorders147 (1–3): 80–6. doi:10.1016/j.jad.2012.10.011PMID 23218897.
 4. ^ Latoo, Javed; Mistry, Minal; Dunne, Francis J (2013). “Often overlooked neuropsychiatric syndromes in Parkinson’s disease”British Journal of Medical Practitioners6 (1). Archived from the original on 4 November 2014. Retrieved 4 November 2014.
 5. ^ Levitt S (2013). Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay. Wiley. ISBN 9781118699782Archived from the original on 20 February 2017. Retrieved 4 November 2014.
 6. ^ Atchison, B.; Dirette, D.K. (2007). Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance. Lippincott Williams & Wilkins. p. 40. ISBN 9780781754873Archived from the original on 20 February 2017. Retrieved 4 November 2014.
 7. ^ Devinsky, O; Vazquez, B (1993). “Behavioral changes associated with epilepsy”Neurologic Clinics11 (1): 127–49. doi:10.1016/S0733-8619(18)30173-7PMID 8441366.
 8. ^ “Medscape: Medscape Access”. medscape.com. Archived from the original on 2 November 2015. Retrieved 4 November 2014.
 9. Jump up to:a b Moore SR, Gresham LS, Bromberg MB, Kasarkis EJ, Smith RA (1997). “A self report measure of affective lability”Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry63 (1): 89–93. doi:10.1136/jnnp.63.1.89PMC 2169647PMID 9221973.
 10. ^ Shaibani AT, Sabbagh MN, Doody R (1994). “Laughter and crying in neurologic disorders”. Neuropsychiatry, Neuropsychology & Behavioral Neurology7: 243–250.
 11. ^ Black DW (1982). “Pathological laughter. A review of the literature”. Journal of Nervous and Mental Disease170 (2): 67–71. doi:10.1097/00005053-198202000-00001PMID 7057172S2CID 25616832.
 12. ^ Green RL (1998). “Regulation of affect”. Seminars in Clinical Neuropsychiatry3 (3): 195–200. PMID 10085207.
 13. Jump up to:a b Cummings J, Arciniegas D, Brooks B, Herndon R, Lauterbach E, Pioro E, Robinson R, Scharre D, Schiffer R, Weintraub D (2006). “Defining and diagnosing involuntary emotional expression disorder”. CNS Spectrums11 (6): 1–7. doi:10.1017/S1092852900026614PMID 16816786S2CID 10565577.
 14. ^ Archiniegas DB, Topkoff J (2000). “The neuropsychiatry of pathologic affect: an approach to evaluation and treatment”. Seminars in Clinical Neuropsychiatry5 (4): 290–306. doi:10.1053/scnp.2000.9554PMID 11291026.
 15. Jump up to:a b Parvizi J, Anderson SW, Martin CO, Damasio H, Damasio AR (2001). “Pathological laughter and crying: a link to the cerebellum”Brain124 (Pt 9): 1708–1719. doi:10.1093/brain/124.9.1708PMID 11522574.
 16. ^ McCullagh S, Moore M, Gawel M, Feinstein A (1999). “Pathological laughing and crying in amyotrophic lateral sclerosis: an association with prefrontal cognitive dysfunction”. Journal of the Neurological Sciences169 (1–2): 43–48. doi:10.1016/s0022-510x(99)00214-2PMID 10540006S2CID 34234732.
 17. ^ Robinson RG, Parikh RM, Lipsey JR, Starkstein SE, Price TR (1993). “Pathological laughing and crying following stroke: validation of a measurement scale and a double-blind treatment study”. American Journal of Psychiatry150 (2): 286–293. doi:10.1176/ajp.150.2.286PMID 8422080.
 18. ^ Lopez, Oscar L.; Gonzalez, Maria P.; Becker, James T.; Reynolds, Charles F.; Sudilovsky, Abraham; DeKosky, Steven T. (1996). “Symptoms of depression and psychosis in Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia: exploration of underlying mechanisms”. Neuropsychiatry, Neuropsychology & Behavioral Neurology9 (3): 154–161.
 19. ^ Tremont Geogffery. “Neurbehavioral Functioning in Thyroid Disorders”. Medicine and Health.“The Warren Alpert Medical School of Brown University” (PDF)Archived (PDF) from the original on 2015-12-23. Retrieved 2015-06-17.
 20. ^ Greenamyre JT (1986). “The role of glutamate in neurotransmission and in neurologic disease”. Archives of Neurology43 (10): 1058–1063. doi:10.1001/archneur.1986.00520100062016PMID 2428340.
 21. ^ Bittigau P, Ikonomidou C (1997). “Glutamate in neurologic diseases”. Journal of Child Neurology12 (8): 461–485. doi:10.1177/088307389701200802PMID 9430311S2CID 1258390.
 22. ^ Mattson MP (2003). “Excitotoxic and excitoprotective mechanism: abundant targets for the prevention and treatment of neurodegenerative disorders”Neuromolecular Medicine3 (2): 65–94. doi:10.1385/NMM:3:2:65PMID 12728191S2CID 13181891.
 23. Jump up to:a b House A, Dennis M, Molyneux A, Warlow C, Hawton K (1989). “Emotionalism after stroke”BMJ298 (6679): 991–994. doi:10.1136/bmj.298.6679.991PMC 1836312PMID 2499390.
 24. ^ Seliger GM, Hornstein A, Flax J, Herbert J, Schroeder K (1992). “Fluoxetine improves emotional incontinence”. Brain Injury6 (3): 267–270. doi:10.3109/02699059209029668PMID 1581749.
 25. Jump up to:a b Feinstein A, Feinstein K, Gray T, O’Connor P (1997). “Prevalence and neurobehavioral correlates of pathological laughing and crying in multiple sclerosis”. Archives of Neurology54 (9): 1116–1121. doi:10.1001/archneur.1997.00550210050012PMID 9311355.
 26. ^ Kim JS (2002). “Post-stroke emotional incontinence after small lenticulocapsular stroke: correlation with lesion location”. Journal of Neurology249 (7): 805–810. doi:10.1007/s00415-002-0714-4PMID 12140660S2CID 22019561.
 27. ^ Harris Y, Gorelick PB, Cohen D, Dollear W, et al. (1994). “Psychiatric symptoms in dementia associated with stroke: a case-control analysis among predominantly African-American patients”Journal of the National Medical Association86 (9): 697–702. PMC 2607578PMID 7966434.
 28. ^ Ross ED, Stewart RS (1987). “Pathological display of affect in patients with depression and right frontal brain damage. An alternative mechanism”. Journal of Nervous and Mental Disease175 (3): 165–172. doi:10.1097/00005053-198703000-00007PMID 3819712S2CID 22177650.
 29. ^ Haupt (1996). “Emotional lability, intrusiveness, and catastrophic reactions”. International Psychogeriatrics8 (Suppl 3): 409–414. doi:10.1017/S1041610297003736PMID 9154598S2CID 23055485.
 30. ^ Sloan RL, Brown KW, Pentland B (1992). “Fluoxetine as a treatment for emotional lability after brain injury”. Brain Injury6 (4): 315–319. doi:10.3109/02699059209034945PMID 1638265.
 31. ^ Surridge D (1969). “An investigation into some psychiatric aspects of multiple sclerosis”. British Journal of Psychiatry115 (524): 749–764. doi:10.1192/bjp.115.524.749PMID 5806869S2CID 10900202.
 32. ^ Caroscio JT, Mulvihill MN, Sterling R, Abrams B (1987). “Amyotrophic lateral sclerosis”. Neurologic Clinics5 (1): 1–8. doi:10.1016/S0733-8619(18)30931-9PMID 3561382.
 33. ^ Gallagher JP (1989). “Pathologic laughter and crying in ALS: a search for their origin”. Acta Neurologica Scandinavica80 (2): 114–117. doi:10.1111/j.1600-0404.1989.tb03851.xPMID 2816272S2CID 32590792.
 34. ^ Wicks P, Frost J (2008). “ALS patients request more information about cognitive symptoms”. European Journal of Neurology15 (5): 497–500. doi:10.1111/j.1468-1331.2008.02107.xPMID 18325023S2CID 205580014.
 35. ^ Zeilig G, Drubach DA, Katz-Zeilig M, Karatinos J (1996). “Pathological laughter and crying in patients with closed traumatic brain injury”. Brain Injury10 (8): 591–597. doi:10.1080/026990596124160PMID 8836516.
 36. ^ “BIAA Survey: Pseudobulbar Affect in Brain Injury. Summary report”. December 2010. Archived from the original on 2011-09-27. Retrieved 2011-08-16.
 37. ^ Fellus JL, Kantor D, Kaye RE (2012). “PRISM registry: A novel research tool to determine the prevalence of pseudobulbar affect”European Journal of Neurology19 (S1): 85–90. doi:10.1111/j.1468-1331.2012.03887.x.
 38. ^ Burns, Alistair; Russell, Eve; Stratton-Powell, Hilary; Tyrell, Pippa; O’Neill, Paul; Baldwin, Robert (1999). “Sertraline in stroke-associated lability of mood”. International Journal of Geriatric Psychiatry14 (8): 681–5. doi:10.1002/(SICI)1099-1166(199908)14:8<681::AID-GPS49>3.0.CO;2-ZPMID 10489659S2CID 40410983.
 39. ^ Brown, K. W.; Sloan, R. L.; Pentland, B. (1998). “Fluoxetine as a treatment for post-stroke emotionalism”. Acta Psychiatrica Scandinavica98 (6): 455–8. doi:10.1111/j.1600-0447.1998.tb10119.xPMID 9879787S2CID 24075238.
 40. ^ Andersen, G; Vestergaard, K; Riis, J. O. (1993). “Citalopram for post-stroke pathological crying”. The Lancet342 (8875): 837–9. doi:10.1016/0140-6736(93)92696-QPMID 8104273S2CID 24445214.
 41. ^ Robinson, RG; Parikh, RM; Lipsey, JR; Starkstein, SE; Price, TR (1993). “Pathological laughing and crying following stroke: Validation of a measurement scale and a double-blind treatment study”. American Journal of Psychiatry150 (2): 286–93. doi:10.1176/ajp.150.2.286PMID 8422080.
 42. ^ Schiffer, Randolph B.; Herndon, Robert M.; Rudick, Richard A. (1985). “Treatment of Pathologic Laughing and Weeping with Amitriptyline”. The New England Journal of Medicine312 (23): 1480–2. doi:10.1056/NEJM198506063122303PMID 3887172.
 43. ^ “Dextromethorphan (DXM)”. Cesar.umd.edu. Archived from the original on 2013-07-26. Retrieved 2016-02-18.
 44. ^ “Quinidine sulfate”. PDRhealth™. 2016. Archived from the original on 2015-09-05. Retrieved 2016-02-18.
 45. ^ “Label: NUEDEXTA- dextromethorphan hydrobromide and quinidine sulfate capsule, gelatin coated”. U.S. National Library of Medicine, DailyMed. 2015-01-30. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2016-02-18.
 46. ^ “Nuedexta, FDA Approval History”. Drugs.com. January 2015. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2016-02-18.
 47. Jump up to:a b “Safety and Efficacy of AVP-923 in PBA Patients With ALS or MS (STAR)”ClinicalTrials.gov. June 2013. Archived from the original on 2016-03-02. Retrieved 2016-02-19.
 48. ^ Pioro, Erik P.; Brooks, Benjamin Rix; Cummings, Jeffrey; Schiffer, Randolph; Thisted, Ronald A.; Wynn, Daniel; Hepner, Adrian; Kaye, Randall (2010). “Dextromethorphan Plus Ultra Low-Dose Quinidine Reduces Pseudobulbar Affect”. Annals of Neurology68 (5): 693–702. doi:10.1002/ana.22093PMID 20839238S2CID 2824842.
 49. ^ Archiniegas DB, Lauterbach EC, Anderson KE, Chow TW, et al. (2005). “The differential diagnosis of pseudobulbar affect (PBA). Distinguishing PBA among disorders of mood and affect. Proceedings of a roundtable meeting”. CNS Spectrums10 (5): 1–16. doi:10.1017/S1092852900026602PMID 15962457S2CID 45811704.
 50. ^ Brooks, Benjamin Rix; Crumpacker, David; Fellus, Jonathan; Kantor, Daniel; Kaye, Randall E (Aug 21, 2013). “PRISM: A Novel Research Tool to Assess the Prevalence of Pseudobulbar Affect Symptoms across Neurological Conditions”PLOS ONEPublic Library of Science8 (8): e72232. Bibcode:2013PLoSO…872232Bdoi:10.1371/journal.pone.0072232PMC 3749118PMID 23991068.
 51. Jump up to:a b Darwin, Charles (2008) [1872]. “Expression of the Emotions”Archived from the original on 2013-11-18. Retrieved 2013-10-26.
 52. ^ “Joaquin Phoenix Reveals the Dark, Real World Origin of His Joker’s Laugh”CBR. 14 August 2019. Retrieved 12 Octo